Generalsekretæren priser internationalt ozonsamarbejde.

0
457

Kampen for at restaurere ozonlaget er “et af de største succeser internationalt samarbejde har frembragt,” bruget af stoffer der nedbryder ozonlaget er dalet drastisk både i rige og fattige lande igennem de sidste 20 år, sagde FNs generalsekretær Ban Ki-moon på den internationale dag for at bevare ozonlaget, den 16de september 2007.

Da Montreal protokollen om stoffer der nedbryder ozonlaget blev tegnet for 2 år siden slap næsten 2 million ton af disse stoffer ud i atmosfæren årligt. I dag er det lykkedes de rige lande næsten helt at stoppe udslippet og udviklingslandene har nedsat deres brug af sådanne skadelige stoffer med over 80 procent.

Generalsekretæren konstaterede at dette har videre positive følger eftersom mange af kemikalierne bidrager til den globale opvarmning. “Den dramatiske reduktion af udslippet hjælper i kampen mod klimaforandringen.”

Læs hele generalsekretærens meddelelse her.