Generalsekretæren udnævner Christian Friis Bach fra Danmark til leder for FN’s Økonomiske Kommission for Europa

0
493
Christian Friis Bach og Ban Ki-moon, oktober 2013. Foto: Un Photo.

Christian Friis Bach og Ban Ki-moon, oktober 2013. Foto: Un Photo.

FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon har udnævnt Christian Friis Bach fra Denmark til den næste leder af FN’s Økonomiske Kommission for Europa (ECE)*.

Han vil overtage stillingen efter Sven Alkalaj fra Bosnien og Hercegovina. Generalsekretæren har været taknemmelig for hans engagement og dedikation til organisationen.

Friis Bach bringer en kombination af dyb viden om international økonomi og udviklingsforhold til stillingen, sammenlagt med innovation og resultatorienteret lederskab. Han er på nuværende tidspunkt leder af den parlamentariske gruppe for Radikale Venstre.

Hr. Friis Bach har tidligere været Danmarks minister for udviklingsbistand (2011-2013) og særlig rådgiver for EU-kommissionen i FN’s globale bæredygtighedspanel (2010-2011). Han er adjungeret professor i international økonomi og udvikling ved Københavns Universitet (2009-2014) og har været lektor i international økonomi og udviklingsøkonomi ved Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole (1999-2005). Friis Bach har lang erfaring med civilsamfundet, især som International Direktør for Folkekirkens Nødhjælp (2005-2010) og som formand for Mellemfolkeligt Samvirke (1997-2001).

Friis Bach har en Ph.d. i International Økonomi (1996) og er cand.agro. (1992) fra Den Kongelige Danske Veterinær og Landbohøjskole i København.

Født i 1966, Friis Bach er gift og har tre børn.

New York, 9. juli 2014.

*FN’s Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) blev dannet i 1947 af ECOSOC (FN’s økonomiske og sociale råd) i 1947. Det er et af FN’s fem regionale kommissioner. De andre er Den Økonomiske Kommission for Afrika, Den økonomiske og sociale kommission for Asien og Stillehavet, Den økonomiske Kommission for Latin Amerika og Caribien og Den Økonomiske Kommission for Vestasien.
UNECE promoverer paneuropæisk økonomisk integration. For at gøre dette, samler organisationen 56 lande indenfor den Europæiske Union, ikke-EU-lande i Vest- og Østeuropa, Sydøsteuropa og Sammenslutningen af Uafhængige Stater (CIS) og Nordamerika. Alle disse lande taler sammen og samarbejder i UNECE om økonomiske og sektorielle emner.
Alle interesserede FN-medlemmer kan deltage i UNECE’s arbejde. Over 70 internationale organisationer og andre ikke-statslige organisationer tager del i UNECE’s aktiviteter.

UNECE fremmer økonomisk integration og samarbejde blandt medlemslande og fremmer bæredygtig udvikling og økonomisk fremgang igennem:

– politisk dialog
– forhandling om internationale retsinstanser
– udvikling af reguleringer og normer
– udveksling og indførelse af “best practices” og økonomiske og teknisk ekspertise.
– Teknisk samarbejde for lande med økonomier i udvikling.