Generalsekretærens budskab på Den Internationale Kvindedag

0
431
alt

8. Marts, 2010

DE FORENEDE NATIONER

alt

GENERALSEKRETÆR BAN KI-MOONS

BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE KVINDEDAG
”Lige rettigheder, lige muligheder: fremskridt for alle”
8. marts, 2010

Ligestilling mellem kønnene og bemyndigelsen af kvinder er afgørende for FN’s globale mission om at opnå lige rettigheder og værdighed for alle. Dette er et spørgsmål om grundlæggende menneskerettigheder, der er skrevet ind i FN-pagten og den universelle erklæring. Det er en del af selve organisationens identitet.

Men ligestilling for kvinder og piger er også en økonomisk og social nødvendighed. Indtil kvinder og piger er frigjort fra fattigdom og uretfærdighed er alle vores mål – fred, sikkerhed, bæredygtig udvikling – i fare. 

For femten år siden, på den fjerde verdenskonference om kvinder, lovede regeringer at fremme ligestilling, udvikling og fred for kvinder overalt. Det aftryk som Beijing-erklæringen har sat har haft dybe og omfattende konsekvenser. Den har dirigeret politiske beslutningsprocesser og inspireret nye nationale love. Den har sendt det klare budskab til kvinder og piger rundt om i verden, at ligestilling og muligheder er deres umistelige rettigheder.  

Der er mange eksempler på fremskridt og det er i høj grad takket være civilsamfundets organisationers målrettede indsats. De fleste piger får nu en uddannelse, især en grundskoleuddannelse, og flere kvinder er nu mere tilbøjelige til at drive virksomheder eller tage plads i regeringer. Et stigende antal lande har lovgivning, der støtter seksuel og reproduktiv sundhed og fremmer ligestilling.

Ikke desto mindre er der stadig meget arbejde der skal gøres. Dødeligheden blandt mødre er stadig uacceptabelt høj, for få kvinder har adgang til familieplanlægningen og vold mod kvinder er fortsat årsag til global skam. Især den seksuelle vold under konflikter er omfangsrig. Sikkerhedsrådet vedtog sidste år to stærke resolutioner vedrørende dette spørgsmål og jeg har netop udnævnt en særlig repræsentant til at mobilisere det internationale samfund med henblik på at håndtere disse forbrydelser. Min ”UNite to End Violence against Women”-kampagne og det nyligt lancerede netværk af mandlige ledere bestræber sig på at udvide vores globale indsats på dette område.

Ban Ki-moon

En vigtig lektie fra de sidste 15 år er vigtigheden af at håndtere bredere diskrimination og uretfærdighed. Stereotyper på og diskriminering af køn praktiseres fortsat i alle kulturer og samfund. Tidlige og tvungne ægteskaber, de såkaldte ”æresdrab”, seksuelt misbrug og handel med unge kvinder og piger er foruroligende udbredt og er tilmed i fremgang i visse områder. Hvad enten vi kigger gennem fattigdommens linse eller observerer tider med katastrofesituationer, ser vi at kvinder stadig bærer den største byrde.      

En anden lektie er at FN må statuere et eksempel. Ved at fremhæve at kvinder er afgørende for fred og sikkerhed, arbejder vi på at indsætte flere kvinder som militær- og politifolk i vores fredsbevarende operationer. Vi har flere kvinder i ledende FN-stillinger end på noget andet tidspunkt i historien og vi håber på snart at have en dynamisk sammensat enhed inden for FN-systemet, der kan sikre en mere sammenhængende planlægning og være en stærkere stemme for ligestilling mellem kønnene og kvinders bemyndigelse. Jeg vil opfordre FN’s Generalforsamling til at skabe denne nye enhed uden forsinkelse.   

Beijing-erklæringen er lige så relevant i dag som da den blev vedtaget. Det tredje af 2015-målene – at opnå ligestilling mellem kønnene samt kvinders bemyndigelse – er centrale for alle de andre udviklingsmål. Når kvinder nægtes muligheden for at forbedre sine vilkår og de samfund de lever i, taber vi alle. Lad os på denne Internationale Kvindedag se kritisk på de sidste 15 års bedrifter så vi kan bygge videre på det der har fungeret og korrigere det der ikke har. Lad os arbejde med fornyet beslutsomhed for at skabe en fremtid med lige rettigheder, lige muligheder og fremskridt for alle.