Skattely koster verden dyrt

0
425

Tax evasion Flickr Images of Money CC BY 2.0

5.11.2015 – For mange internationale firmaer er det blevet normen at føre deres overskud ud af landet til skattelyEt dybdegående studie af det uafhængige forskningsnetværk The Tax Justice Network fra 2010 viser, at i alt 21-32 billioner dollar er blevet investeret udenlands langt væk fra landenes skattemyndigheder.

Denne artikel er en del af oktobers nordiske nyhedsbrev fra UNRIC.

Når firmaer sniger sig udenom at betale skatter, rammer det alle lande, men konsekvenserne er især store i udviklingslande. Ifølge Global Financial Integrity, en almennyttig forskningsinstitution, mister udviklingslande flere penge i ulovlige pengeudførsler, end de får igennem udviklingsbistand og investeringer fra udlandet.

European Network on Debt and Development (Eurodad) er kommet frem til, at for hver dollar et udviklingsland får ind, taber det to dollar. Det er penge, der kunne bruges til at skabe en bedre infrastruktur, bygge skoler, hjem og hospitaler og skabe bedre sociale forhold, men i stedet forsvinder pengene til skattely og rige investorer. ”Folks muligheder bliver stjålet fra dem, fordi skatteindtægterne ikke bliver opkrævet,” sagde Sri Mulyani Indrawati, administrerende direktør for Verdensbanken, i en paneldebat for nylig. ”Udviklingsbistand er ikke nok til at gøre en ende på fattigdom – vi bliver nødt til at have et internationalt samarbejde om at bekæmpe skatteunddragelse.”

Ifølge FN’s konference for handel og udvikling (UNCTAD) mister udviklingslande over 100 milliarder dollars årligt på grund af multinationale firmaers skatteunddragelse. Ved FN’s konference for udviklingsfinansiering i Addis Ababa i juli i 2015 blev det foreslået, at man opretter et globalt FN-skatteorgan. Men rigere lande insisterede på, at det ikke er nødvendigt. Derfor er det nu op til de enkelte lande at udføre tiltag og oprette effektive metoder til skatteinddrivelse – men ikke alle lande er klædt lige godt på til den opgave, og ikke alle lande har det samme engagement. Der er et stort behov for gennemsigtighed i det politiske system og større administrative ressourcer til at opspore mistænkelige pengeoverførsler, men det er meget svært at etablere.

Tax evasion the price we pay posterDerudover er multinationale selskaber tilbageholdende med at ændre deres skattepolitikker, som i mange tilfælde teknisk set er lovlige, men som medlem af Europa-Parlamentet Margaret Hodge sagde til Google-leder Matt Brittin ved en britisk høring om skatteunddragelse: ”Vi beskylder jer ikke for at gøre noget ulovligt, vi beskylder jer for at handle umoralsk.”

At skabe opmærksomhed om firmaers skatteunddragelse er én måde at modvirke tendensen på. Informerede forbrugere vil være i stand til at foretage bedre valg og kræve mere ansvarlighed fra firmaernes side. Skatteunddragelse var temaet ved den seneste af UNRIC’s Ciné ONU-filmforevisninger, hvor dokumentaren The Price We Pay gav seerne et indblik i store firmaers skatteunddragelse og den ulighed, det skaber. Filmforevisningen blev arrangeret i samarbejde med det finske udenrigsministerium og Europa-Kommissionens Repræsentationen som en del af the European Year of Development 2015.