Generalsekretærens budskab på International Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder

0
442

I de ti år der er gået siden generalforsamlingen designerede den 25. november til at være International Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder, er cirklen af engagement blevet udvidet. Flere grupper og individuelle, inklusiv mænd og drenge, involverer sig i bestræbelserne på at modvirke og adressere denne afskyelige krænkelse af kvinders menneskerettigheder. Der har også været signifikant fremskridt på nationalt niveau hvor mange lande har adopteret love og omfattende handlingsplaner.

Dog er der meget arbejde i vente forude. I alle lande er kvinder og piger stadig plaget af vold, hvilket forårsager voldsom lidelse. Sådan vold underminerer udvikling, genererer ustabilitet og gør det endnu svære at opnå fred. Vi er nødt til at kræve at der bliver taget ansvar for krænkelserne, samt tage konkrete skridt for at stoppe straffefrihed. Vi er nødt til at lytte til og støtte de overlevende.

Vores mål er klart: at stoppe disse utilgivelige forbrydelser – om det så måtte være brugen af voldtægt som et krigsvåben, vold i hjemmet, sexhandel, såkaldte æresdrab eller kvindelig kønslemlæstelse. Vi er nødt til at adressere roden af denne vold ved at stoppe diskrimination og ændre den tankegang som er skyld i det.

Kampagnen “UNiTE to End Violence against Women” som jeg lancerede sidste år galvaniserer handling gennem hele de Forenede Nationers system. Den kræver at alle lande, inden år 2015, iværksætter solide love, multidiciplinære handlingsplaner, forebyggende tiltag, data indsamling og en systematisk indsats til at adressere seksuel vold i konfliktsituationer. Jeg inviterer regeringer, organisationer og individuelle til at slutte sig til os i denne kampagne. Jeg har også netop lanceret et Netværk af Mandlige Ledere til at styrke vores kamp.

FN’s generalforsamlings støtte af oprettelsen af en ny ligestillingsenhed vil ligeledes styrke vores arbejde. Den nye enhed vil promovere lighed og styrkelsen af kvinder, samt holde FN systemet selv ansvarlig i støtten af tiltag til at forhindre diskrimination af kvinder og vold mod dem.

Kvinder verden rundt er selve støttepillen som holder familier, samfund og nationer sammen. Lad os på denne International Dag genbekræfte vores forpligtelse til kvinders menneskerettigheder; lad os investere flere ressourcer i at modvirke denne vold; og lad os gøre alt hvad det kræver for at ende disse forfærdelige overgreb en gang for alle.

FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon