Forandring starter hos dig

0
416
Foto: Flickr / Hartwig HKD

 Foto: Flickr / Hartwig HKD

21.04.2015 – Menneskers ubetridelige afhængighed af moderjord gør det ubegribeligt, at menneskeheden har set til, mens den hurtige og ofte ukloge udvikling har tilladt ødelæggelsen af skrøbelige systemer, som i årtusinder ellers har fungeret i harmoni.

Vi bliver i højere grad bevidste om den skade vi udsætter vores miljø for – forureningen, de forsvindende ressourcer, arter af flora og fauna der udslettes. Med denne viden i baghovedet, er vi nødt til at ændre kurs.

”Men vi kan skabe forandring”, understreger Ban Ki-Moon forud for den internationale dag for moderjord den 22. april, ”og 2015 giver et kritisk momentum til at gøre det nu. Dette år sigter verden på at afslutte post-2015 udviklingsmålene og nå frem til en ny og mere meningsfuld universal klimaaftale. Disse processer har potentialet til at redefinere vores fremtid til det bedre, ved at udrydde ekstrem fattigdom i alle dens afskygninger og genetablere vores forhold til jorden og alle dens levende væsener.”

Foto: UNFCCC / Momentum for Change

Men de store beslutninger som ligger forude, hviler ikke kun på verdensledernes og beslutningstagernes skuldre. Derfor opfordrer generalsekretæren hver og én til at gøre sig bevidst om de konsekvenser vores handlinger har for jorden og de fremtidige generationer.

”Ikke alle er i stand til at træffe bæredygtige valg, men alle som kan, har mulighed for at ændre verden. Simple beslutninger, såsom at skifte over til energieffektivt lys eller købe efter forbrug, har på akkumuleret plan en stor effekt.

Forandringen starter hos dig.”

Dette år har potentiale til at være det mest skelsættende i miljøhistorien. 2015 kan være milepælen for forandring. Året hvor økonomisk vækst og bæredygtighed går hånd i hånd. Året hvor ledere bliver enige om en bindende klimaaftale. Året hvor borgere og organisationer investerer i bæredygtige løsninger, fremfor i fossile brændstoffer.

”Som et globalt samfund har vi muligheden for at gøre 2015 til et vendepunkt i menneskehedens historie”, sagde Ban. ”Dette kan være året vores børn og børnebørn vil huske tilbage på, som året, hvor vi valgte at bygge en bæredygtig fremtid – både for moderjord og alle de, som udviklingen hidtil har ladt i stikken. “