Det kan være livsfarligt at blive født

0
463
Foto: FN/Albert González Farran

Foto: FN/Albert González Farran

26. februar 2014 – I år 2000 skrev samtlige af FN’s medlemsstater under på FN’s Milleniumerklæring, som blandt andet handler om at reducere børnedødeligheden inden 2015. 700 dage før målet skal nås, bevæger dødeligheden blandt nyfødte sig i den forkerte retning.

Hvert år er der 2.2 millioner børn som ikke overlever til deres første fødselsdag. 99 % af dødsfaldene sker i det globale syd. Dette slås fast i en ny rapport fra Red Barnet.

”Under min sidste graviditet havde jeg høj feber dagene før jeg fødte. Jeg var svag, men jeg havde ikke råd til lægebesøg. Jeg var bekymret for den lille,” fortæller Pooran (25) fra Pakistan i rapporten.

Pakistan er øverst på listen, over lande med høj dødelighed blandt nyfødte, med hele 200.000 dødsfald årligt. Den kritiske mangel på adgang til kvalificeret sundhedspersonale regnes for en afgørende årsag til de fatale tal.

På verdensbasis føder 40 millioner kvinder uden at have kvalificeret sundhedspersonale tilstede. Der er også en klar sammenhæng mellem social tilhørsforhold og tilgangen til lægehjælp. Jo fattigere du er, desto farligere er det både at give og at få liv.

I de nordiske lande er virkeligheden en hel anden. De troner på toppen af statistikken, som de bedste lande at føde i.

”Det er næsten ikke til at bære, at så mange nyfødte børns død kunne forhindres, hvis der bare var nogen til stede med den fornødne ekspertise, der kunne sørge for en sikker fødsel. Hvert år føder 40 millioner kvinder uden trænet hjælp. Det skal vi simpelthen have gjort noget ved,” siger generalsekretæren for Red Barnet Danmark, Mimi Jakobsen

På trods af de triste fakta er der alligevel håb om at reducere dødeligheden blandt nyfødte i verden. Baggrunden for at de nordiske lande klarer sig bedst i statistikkerne, skyldes en rettighedsbaseret adgang til sundhedssystemet. Alle kvinder skal sikres adgang til sundhedspersonale under graviditet og fødsel, uafhængig af etnicitet, indtægt, opholdssted og andre lignende faktorer.

UNICEF-direktør Anthony Lake præciserer, at en rettighedsbaseret tilgang til arbejdet med at reducere dødeligheden blandt nyfødte, ikke nødvendigvis er omkostningsfuldt. Med enkle og rimelige tiltag før, under og efter fødslen, kan dødeligheden blandt nyfødte globalt mere end halveres. ”Vi har alt værktøjet som kræves for at forebygge dødsfald blandt nyfødte. Det der er brug for, er handling.”