Generalsekretærens budskab på International Dag for Personer med Handikap

0
452
alt

altTemaet for dette års Internationale Dag for Personer med Handikap er ”at gøre 2015-målene handikap-inkluderende.” Som vi forbereder os på næste septembers 2015-måls-topmøde, er vi nødt til at sikre os at vores anstrengelser er altomfattende og forbedrer levestandarder og livskvalitet for alle.

Vi er alle sårbare overfor handicap, midlertidige eller permanente, især som vi bliver ældre. I de fleste lande er mindst en person ud af 10 invalideret af fysisk, mental eller sensorisk skade. En fjerdedel af den globale befolkning er direkte berørte af handikap, enten som forsørgere eller som familiemedlemmer.

Personer med handicap møder mange besværligheder. De er ofte iblandt de fattigste og mest ekskluderede medlemmer af samfundet. Alligevel udviser de normalt enorm overlevelsesevne, og opnår store resultater i alle områder af menneskelig bestræbelse.

Erfaring viser at når personer med handikap er bemyndiget til at deltage og lede processen med udvikling, så åbner hele samfundet op. Deres engagement skaber muligheder for alle – med eller uden handikap. Budskabet for 2015-målene er klart: at sætte personer med handikap og deres samfund i hjertet af vores anstrengelser er en fastslået måde at bringe fremgang til udviklingsagendaen.

De Forenede Nationer går ind for universelle menneskerettigheder og udvikling for alle som fundamentale målsætninger og som grundpillen for fred, sikkerhed og fremgang. FN-konvention om handikappedes rettigheder, som trådte i kraft i 2008, er et af vores vigtigste redskaber i at avancere dette mål. Vi er nødt til at fortsætte arbejdet med dens implementering og universalitet.

Lad os på denne Internationale Dag love at bryde barriererne for deltagelse og adgang som personer med handikap støder på i deres daglige liv. Lad deres bemyndigelse være den uundværlige måde hvorpå vi opnår 2015-målene og fremskridt for alle.

FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon