A-Ø webstedsindeks

Mål 6

Rent vand og sanitet

Vand er en grundlæggende forudsætning for alt liv på jorden og dermed en forudsætning for bæredygtig udvikling. En meget stor del af personer der lever i fattigdom, har ikke adgang til rent vand og basal sanitet. Ubehandlet spildevand fra industri og husholdninger fører til vandforurening og skaber et usundt miljø, der især rammer mennesker som lever i fattigdom. Vand er også afgørende for verdens fødevare- og energiproduktion, og dermed kan mangel på vand blive årsagen til konflikt. Gennemskuelig vandforvaltning både i og mellem stater er en forudsætning for bæredygtig vandanvendelse. Mål 6 er at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at disse ressourcer håndteres på en bæredygtig måde.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdensmålene