Generalsekretærens budskab på den Internationale dag for bevarelse af ozonlaget

0
465

16. september 2006

Montrealprotokollen om ozonnedbrydende stoffer er effektiv og virker. Siden denne multilaterale miljøaftale trådte i kraft har der været store landvindinger i de globale indsats for at reparere ozonlaget. Som en konsekvens heraf er der nu tegn på, at vi er på rette vej til at genoprette dette dyrebare livsstøttende system.

I den seneste af en række videnskabelig vurderinger udført i World Meterological Organisation (WMO) og FN’s Udviklingsprograms regi har over 300 videnskabsfolk fra 34 lande overalt på Jorden fundet klare beviser for en nedgang i overskuddet af ozonnedbrydende stoffer i den lavere atmosfære, såvel som indikationer på, at deres ødelæggende virkning på stratosfæren er begyndt at mindskes.

En forbedret kemi-klima-modellering, som bruges i disse vurderinger, har givet os bedre redskaber til at kunne beregne den forventede tidspunkt for  fuld ozonlagsgendannelse. Omkring ækvator og de arktiske egne er gendannelsen nu forventet omkring 2049, fem år før de tidligere forudsigelser. I  Antarktis forventes gendannelsen at være fuld omkring 2065, femten år senere end tidligere forventet.

Disse resultater er tydelig bevis på at det internationale samfund har levet op til sine løfter. Som de fremtrædende forskere påpeger i vurderingsrapporten, vil vi, hvis vi ikke retter os efter Protokollen, risikere forsinkelser og måske endda forfejle hele projektet med gendannelse af ozonlaget. Derfor råder jeg indtrængende alle lande til at genbekræfte deres engagement i implementeringen. Dette arbejde er stadig ikke færdigt, og det er kun via ihærdig deltagelse i løbet af dette århundrede at vores og fremtidige generationer vil kunne nyde fordelen ved fuld gendannelse af ozonlaget.

Temaet for dette års Internationale dag for bevarelse af ozonlaget – ”Beskyt ozonlaget: Red livet på Jorden” – inviterer det internationale samfund til at bygge videre på de foreløbige succes ved at fremskynde udfasningen af ozonnedbrydende stoffer. Jeg appelerer til at regeringer, i samarbejde med industri, NGOer og borgere overalt på Jorden, fejrer dette års Internationale dag for bevarelse af ozonlaget ved at fremme aktiviteter, der kan fortsætte med at skabe folkelig og politisk forståelse indtil opgaven er fuldført.

Kofi A. Annan