Joseph Deiss fra Schweiz Valgt til Formand for den 65. Generalforsamling

0
424
alt

alt

FN’s Generalforsamling har valgt Schweiziske Joseph Deiss til formand for den 65. generalforsamling.

Joseph Deiss var som daværende Udenrigsminister primus motor i Schweiz’ optagelse i FN i 2002. Han var desuden økonomiminister fra 2003 til 2006.

Blandt hans prioriteter som formand er opfyldelsen af 2015-målene samt at arbejde for at skabe bæredygtig økonomisk vækst, områder, hvor han mener at samarbejde i det internationale samfund er helt afgørende. Desuden fremhæver han klimaforandringer, fødevaresikkerhed, genopbygning og styrkelse af svage stater, menneskerettigheder, humanitære indsatser og nedrustning som områder den 65. generalforsamling skal fokusere på.

Endelig fremhæver han nødvendigheden af Generalforsamlingens effektivitet og positivt samarbejde mellem alle medlemslande som en mærkesag.

Udover valget af formand for Generalsamlingen, er formænd og diverse medlemmer blevet valgt til 5 af generalforsamlings vigtigste udvalg, samt 21 viceformænd for plenariet, valgt fra forskellige regionale grupper. Valget til 3. udvalg for sociale, kulturelle og humanitære spørgsmål vil finde sted på et senere tidspunkt.

Yderligere information og den komplette liste over valget kan findes via nedenstående link. 

 Pressemeddelelse