Generalsekretærens budskab på den Internationale Dag for Funktionshæmmede, 3. december 2006

0
442

Temaet for dette års afholdelse af den Internationale Dag for Funktionshæmmede, ”E-tilgængelighed”, minder os om behovet for at stille internettet til rådighed for alle.

Adgang til informations- og kommunikationsteknologier skaber muligheder for alle mennesker, måske ingen mere end personer med netsat funktionsevne. I forbindelse med at udviklingen af internettet og disse teknologier tager deres behov fuldt ud til efterretning, er der ingen grund til at barrierer, såsom fordomme, infrastruktur og utilgængelige formater står i vejen for deltagelse længere.

Dette er en velkommen forandring. I forbindelse med at informations- og kommunikationsteknologier spredtes rundt om i verden, tiltrækkende flere og flere brugere dagligt, forblev de fleste hjemmesider utilgængelige for de millioner af mennesker, som har besvær med at betjene en mus, eller som har nedsat synsevner og har brug for en skærmlæser eller store fonte for at kunne læse siden. Langsomt er regeringer og den private sektor ved at få øjnene op for de økonomiske og sociale fordele, som er forbundet med at gøre hjemmesider fuldt tilgængelige og har sat forandringer i værk, som involverer både software og hardware.

Konventionen vedrørende Personer med nedsat Funktionsevnes Rettighederne, som forventes at blive godkendt i Generalforsamlingen senere på måneden, kan give den tendens yderligere fremdrift. Stater som tiltræder denne konvention vil derved forpligte dem til at tage initiativ til at levere ”information tiltænkt den brede offentlighed til personer med nedsat funktionsevne i tilgængelige formater og teknologier velegnet til forskellige former for funktionshæmmelse på en betimelig måde og uden yderligere omkostninger”. Konventionen opfordrer private virksomheder og massemedier til at gøre det samme med deres services.

På denne Internationale Dag, lad os igen love, at gøre vores yderste for at opnå visionen om et vidtfavnene, folkecentreret og udviklingsorienteret informationssamfund. Lad os desuden fordoble vores bestræbelser på at sikre, at personer med nedsat funktionsevne kan udøve deres menneskeret og deltage fuldt ud i det økonomiske, sociale og politiske liv i deres samfund.