Generalsekretærens Budskab på den Internationale Dag for Mental Sundhed, 10. oktober 2006

0
426

Vi er alle dybt bekymrede – og med god grund – over dødsfald som følge af krige, mord, terrorisme og andre former for vold. Men dødsfald som følge af selvmord, og de faktorer der kan føre til det, modtager langt fra tilstrækkelig opmærksomhed. Der er omkring en million selvforskyldte dødsfald hvert år. Hvis vi dertil lægger de mange selvmordsforsøg, kan vi se den virkelige størrelse af dette problem for folkesundheden – en menneskelig tragedie der påvirker millioner af mennesker.

Den opmuntrende nyhed er at vi nu har en bedre forståelse af hvad der går galt. Dette bør hjælpe os med at forebygge mange unødvendige dødsfald, beskytte udsatte mennesker og støtte de berøvede familier.

En af de vigtigste risikofaktorer for selvmord er tilstedeværelsen af en mental sygdom, så som depression eller skizofreni. En anden er tidligere selvmordsforsøg – hvilket gør det endnu vigtigere at dem, der har brug for det, modtager hurtig og effektiv hjælp. Men selvom der findes effektive og betalelige måder at behandle disse lidelser på, er det ikke alle med behov der har adgang til behandling. Manglen på uddannede behandlere og medicin er blandet med uvidenhed om mentale sygdomme og selvmord, og den medfølgende stigmatisering.

Uden behandling kan en mental sygdom være fatal. En af de bedste måder, hvorpå man kan reducere selvmords katastrofale indvirkning, er, ved at man, på et lokalt niveau, prøver at behandle de mentale sygdomme der er så tæt knyttede dertil. Lad os, på denne Internationale Dag for Mental Sundhed, love at handle ud fra denne forståelse. Lad os give selvmord den nødvendige opmærksomhed.