Generalsekretærens budskab på den Internationale Dag for Migranter, 18. december 2006

0
462

Migration er et stærkt udtryk for en persons ønske om at overkomme modgang og leve et bedre liv. Gennem de seneste 10 år har forbedrede  rejse- og kommunikationsfaciliteter forøget antallet af mennesker, som har lyst og kapacitet til at flytte til andre steder.

Denne nye mobilitetsæra har skabt muligheder for samfund over hele verden, såvel som nye udfordringer. Den har også skabt opmærksomhed omkring den stærke forbindelse mellem international migration og udvikling.

Beviser på migrationens potentielle gavnlige virkninger er stigende. De anslåede 167 milliarder dollars, som migranter fra udviklingslande sendte tilbage til deres familier sidste år, overgår let den samlede internationale bistand. Migranter bruger også deres evner og know-how til at overføre teknologi, kapital og institutionel viden. De former en dynamisk menneskelig forbindelse mellem kulturer, økonomier og samfund.

Desværre har erfaringerne med migranter også udfoldet sig på mindre positive måder. Et stigende antal migranter bliver udnyttet og misbrugt af smuglere og menneskehandlere. Andre lider under diskrimination, fremmedhad eller racisme. I nogle tilfælde bliver migranter set som en byrde for deres værtsland, endda når objektiv bedømmelse viser noget andet.

Internationalt samarbejde kan spille en afgørende rolle for at stoppe sådanne bedrag. Sidste septembers Dialog om International Migration og Udvikling i FN’s Generalforsamling fremhævede et sæt af centrale prioriteter som FN’s medlemsstater deler. De strækker sig fra sikring af migranters menneskerettigheder og forebygge udnyttelse og menneskesmugling til forøgelse af udviklingsgevinsterne ved international migration og sikring af harmoniske relationer mellem samfund af forskellig oprindelse, som lever side om side inden for det samme samfund eller den samme stat.

Mange vigtige foranstaltninger er også indeholdt i Konventionen om Beskyttelse af Alle Arbejdende Migranters Rettigheder og Medlemmer af deres Familie. De fleste stater mangler dog stadig at tiltræde traktaten. På denne Internationale Dag for Migranter henstiller jeg alle medlemsstater, som ikke har underskrevet og ratificeret traktaten, til at gøre det, og under alle omstændigheder til at stille de rettigheder og den beskyttelse til rådighed for alle migranter, som de har behov for og fortjener.

I dag er flere mennesker påvirket af international migration end på noget andet tidspunkt i historien. Lad os arbejde sammen for at sikre, at denne globale tendens gavner alle implicerede – oprindelsesland og værtsland samt migranterne selv.