GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE KVINDEDAG

0
424

alt

8. MARTS 2011

For 100 år siden, da den første Internationale Kvindedag blev fejret var ligestilling og kvinders bemyndigelse stort set kun radikale ideer. På denne hundredårsdag fejrer vi de betydelige fremskridt, der er blevet opnået gennem målrettede kampe, praktiske tiltag og information om den politiske beslutningsproces. Men alligevel er der alt for mange lande og samfund hvor kvinder stadig er andenrangsborgere.     

Selvom kønskløften indenfor uddannelse bliver mindre, så er der stadig store forskelle indenfor og på tværs af lande. Og alt for mange piger bliver nægtet adgang til skoler, forlader skolerne for tidligt eller med meget dårlige kvalifikationer og dermed færre muligheder. Kvinder og piger forsætter også med at leve med uacceptable forskelsbehandlinger og vold, ofte begået af intime partnere eller slægtninge. I hjemmet, i skolen, på arbejdspladsen og i samfundet er det at være kvinde ensbetydende med at være udsat. I mange konfliktområder bruges seksuel vold bevist og systematisk for at skæmme kvinder og hele samfund.

Min kampagne UNiTE for at Stoppe Vold Mod Kvinder arbejder sammen med dets Netværk af Mandlige Ledere for at stoppe straffrihed og ændre mentaliteten. Der er også en stigende international vilje til at straffe og forebygge seksuelle overgreb, samt en vilje til at gøre mere for at gennemføre Sikkerhedsrådets skelsættende resolution fra 1935 om kvinder, fred og sikkerhed, som fremhæver hvor vigtigt det er at inddrage kvinder i alle aspekter af skabelse og opretholdelse af fred.

Kvinder og børns sundhed er et andet område, hvor vi har hårdt brug for at se essentielle fremskridt. September 2010 Topmødet om Millenniumudviklingsmålene (MDGs) anerkendte den centrale betydning af dette emne og medlemsstaterne og det filantropiske samfund har lovet en stærk støtte til min globale strategi for at redde liv og forbedre sundheden hos kvinder og børn over de næste 4 år.

I en verden af beslutningsprocesser tager flere kvinder i flere lande deres retsmæssige plads i parlamentet. Men færre end 10 procent af landene har kvindelige stats- eller regeringsledere. Selv når kvinderne er fremtrædende i politik, er de ofte stærkt underrepræsenteret i andre dele af beslutningsprocessen, herunder det højeste niveau af erhvervslivet. Et nyt initiativ fra FN – Principperne for Kvinders Bemyndigelse – omfavner nu mere en 130 store virksomheder. Initiativet har til formål at rette op på denne ubalance.

Dette års fejring af Den Internationale Kvindedag fokuserer på lige adgang til uddannelse, oplæring and videnskab og teknologi. Mobiltelefoner og internettet kan for eksempel forbedre kvinders sundhed og velvære i deres familier, drage fordel af indtjeningsmulighederne og beskytte dem med udnyttelse og svaghedstegn. Adgang til sådanne værktøjer samt uddannelse og træning kan hjælpe kvinder til at bryde ud af den onde fattigdomscirkel, bekæmpe uretfærdighed og udøve deres rettigheder.

Dette års lanceringen af UN Women, FNs enhed for ligestilling og bemyndigelse af kvinder, viser vores vilje til at gå længere for at nå vores mål. Kun gennem kvinders fulde og lige deltagelse på alle områder i det offentlige og private liv kan vi håbe på at opnå et bæredygtigt, fredeligt og retfærdigt samfund som lovet i De Forenede Nationers Pagt.