Generalsekretærens udtalelse i anledning af Den Internationale Dag mod Atomprøvesprængninger

0
437
alt

alt

 

 GENERALSEKRETÆRENS

UDTALELSE I ANLEDNING AF

 DEN INTERNATIONALE DAG

MOD ATOMPRØVESPRÆNINGER

29. august 2010

I 2009 fremsatte Kazakhstans regering et forslag i FN’s Generalforsamling om en International Dag mod Atomprøvesprængninger. Dette forslag blev vedtaget med enstemmighed, hvilket reflekterer den dybe bekymring der er i det internationale samfund over farerne ved sådanne sprængninger.

Dagen vil første gang blive markeret den 29. august 2010. På denne dag i 1991 lukkede Præsidenten i Kazakhstan testcentret i Semipalatinsk, hvor det tidligere Sovjet Unionen detonerede 456 atomvåben, med ødelæggende konsekvenser for det omgivende landskab. I dag har Kazakhstan forbudt Atomvåben og medvirket til oprettelsen af en Atomvåbenfri zone i Central-Asien. Testcentret i Semipalatinsk er blevet et stærkt symbol på at det er muligt at opnå en Atomvåbenfri verden.

Denne noble sag har opnået stærkt momentum. Den netop afholdte konference der havde til formål at gøre status over traktaten om ikke-spredning af kernevåben blev afholdt med stor succes, og havde positiv indflydelse på nedrustnings og ikke-sprednings indsatser. Også ved topmødet i Washington om Atomar sikkerhed skete der fremskridt. Både verdens ledere og civilsamfundet har med modige initiativer vist vejen frem mod mindre arsenaler og ændrede politikker.

Med markeringen af denne første Internationale Dag mod Atomprøvesprængninger, ser jeg frem imod samarbejdet med alle partnere i en stadig voksende global anti-atom bevægelse, mod at nedbringe de stadig stigende udgifter til Atomvåben og til at sikre overholdelse af den internationale traktat om ikke-spredning af kernevåben.

Vi kan ikke længere vidergive dette problem til kommende generationer; vi må hver især gøre vores til at skabe en mere sikker verden i dag.