Gør verden orange: til kamp mod skyggepandemien

0
428

Da coronapandemien tidligere på året førte til verdensomspændende nedlukninger af samfund, stod millioner af kvinder og piger over for en farlig situation: at blive hjemme. Forud for pandemien havde hver tredje kvinde eller pige oplevet seksuel og/eller fysisk vold i en nær relation, og nye rapporter antyder, at pandemien i alarmerende grad har forværret det allerede store problem.

Den 25. November, på Verdensdagen for afskaffelse af vold mod kvinder, har FN sat sig for at styrke den globale indsats rettet mod at hjælpe voldsoverlevere og stoppe vold mod kvinder.  

Skyggepandemien  

Før pandemien ramte, rapporterede 243 millioner kvinder i aldersgruppen 15-49 ifølge UN Women, at de havde været udsat for seksuel og/eller fysisk vold fra en partner inden for det seneste år. Det er 18% af alle kvinder i aldersgruppen. Andelen stiger til 30 procent – næsten hver tredje kvinde – når kvinderne bliver spurgt ind til, hvorvidt det nogensinde har oplevet vold i nære relationer. Nye rapporter viser derudover, at antallet af voldsramte kvinder er steget markant i 2020 som følge af coronapandemien. FN’s ‘Trust Fund to End Violence against Women’ offentliggjorde i oktober en undersøgelse, der slår fast, at alle typer af vold mod kvinder og piger – og særligt vold i hjemmet – er steget markant i løbet af coronapandemien.

Denne foruroligende udvikling er blevet kaldt skyggepandemien.

Den alarmerende vækst i de mange forskellige former for vold i hjemmet skyldes, at mange husholdninger oplever bekymringer omkring sikkerhed, økonomi og sundhed, som fører til hjemlige spændinger, der intensiveres af de trange og begrænsende levevilkår.

Og mens voldssagerne fortsætter med at stige, oplever sundhedssektoren et hidtil uset pres. Det besværliggør arbejdet for organisationer og autoriteter, der giver afgørende støtte til voldsoverlevere, og i mange tilfælde mangler de ressourcerne til at håndtere skyggepandemien.

Virtuel vold

Ifølge UN Women har de samfundsmæssige nedlukninger end ikke beskyttet kvinder mod vold fra omverden:

Den online vold er ligeledes voksende for kvinder, der har adgang til teknologi. Forud for coronapandemien havde hver tiende kvinde i den Europæiske Union oplevet cyberchikane, herunder at modtage uønskede, stødende og seksuelle emails og beskeder eller at være genstand for upassende adfærd på sociale platforme. Den online aktivitet er steget markant i år på grund af restriktionerne på bevægeligheden. Og nogle har brugt dette som en mulighed for at lokke unge mennesker ud i situationer, hvor de bliver udnyttet.

Forskellige former for online vold – herunder stalking, mobning, seksuel chikane og sex trolling – er ifølge medier og kvinderettighedseksperter i vækst. Samtidig deltager millioner af kvinder og piger dagligt i videomøder for at arbejde eller studere. Og der har været eksempler på, at kvinder modtager uønskede pornografiske videoer, mens de forsøger at få adgang til en social begivenhed via et virtuelt chatforum.

Gør verden orange

FN deltager hvert år i en verdensomspændende kampagne ’16 dages aktivisme mod kønnet vold’. Kampagnen begynder på Verdensdagen for afskaffelse af vold mod kvinder og fortsætter tilden 10. december, hvor verden fejrer Menneskerettighedsdagen. Sammenfaldet understreger, at vold mod kvinder er et af de mest omfattende og hyppige brud på menneskerettighederne.

Temaet for dette års FN-kampagne er ’Gør verden orange: Finansiering, handling, forebyggelse og indsamling!’. Ligesom tidligere opfordrer kampagnen til at ’gøre verden orange’. Den orange farve symboliserer en lysere fremtid, hvor kvinder og piger ikke behøver at frygte vold. Alle – både statsautoriteter, virksomheder, organisationer og enkeltpersoner – opfordres til at klæde sig i orange, oplyse bygninger i orange eller farve deres profiler på de sociale medier orange.

Temaet opfordrer også til kamp mod skyggepandemien, og den har til formål at fremme finansiering (af kvindeorganisationer), handling (i overensstemmelse med voldsoverleveres behov), forebyggelse (ved at modarbejde normalisering af vold mod kvinder) og indsamling (af data og viden, der kan bruges til politikudvikling).

Tag del i aktivismen #orangetheworld #generationequality #16days