A-Ø webstedsindeks

Guterres til Nordisk Råd: Vi har brug for jeres lederskab

FN-generalsekretær, António Guterres, understregede vigtigheden af, at de nordiske lande tager lederskab for den bæredygtige genopretning og udvikling efter coronapandemien.

”Pandemien er ikke alene en sundhedskrise. Den truer de stabile fremskridt inden for bæredygtig udvikling, som vi siden begyndelsen af dette årtusinde er blevet vant til,” sagde Gutteres i sin tale til Nordisk Råd.

Generalsekretæren roste de nordiske lande og understregede, at de er ”nære venner af FN og vigtige bidragsydere til multilateralisme og bæredygtig udvikling.”

Mødet mellem Nordisk Råd og FN-generalsekretæren fandt sted i en tid, der er præget af store kriser og usikkerheder. Verden står over for en vedvarende pandemi, som tydeliggør vores samfunds svage punkter.

Guterres fremhævede alligevel, at der er nogle tegn på håb i forhold til pandemien, og han fandt trøst ved det tiltagende internationale samarbejde, der særligt er fokuseret på at teste bredt i lavindkomstlande samt at sikre, at alle får adgang til vacciner. Hvis vi skal fortsætte den fælles kamp mod COVID-19, har vi imidlertid brug for yderligere 14 milliarder dollars, bekendtgjorde generalsekretæren.

”Det er fuldstændig afgørende, at vaccinen bliver tilgængelig overalt. Ingen er sikre, før vi alle er sikre,” sagde Guterres.

Guterres berørte også klimaforandringer, der har akutte konsekvenser for den nordiske region, og som i øjeblikket tager til i alt for høj hastighed.

”Arktis,” sagde han, ”har oplevet rekordhøje temperaturer i år, og der er en alt for sandsynlig risiko for, at vi i vores tid vil opleve en verden uden frosne have i regionen.” Guterres understregede, at FN vil gøre sit bedste for sikre, at der handles akut på disse grumme fremtidsudsigter – og at verdens lande lykkes i at holde den globale opvarmning under 1.5 ℃ i forhold til førindustrielle niveauer.

”For at imødekomme Parisaftalens målsætninger arbejder FN i øjeblikket med at fremme seks klimavenlige handlingspunkter, hvorpå regeringer og andre interessenter kan basere deres genopretningsplaner, så vi kan sikre at vores samfund efter coronavirus vil være mere bæredygtige,” tilføjede Guterres:

”Vi skal investere i bæredygtige jobs og virksomheder. Støtte til forurenende industrier og subsidier af fossile brændstoffer, særligt kul, skal ophøre med det samme. Vi skal medregne klimarisici i samtlige finansielle beslutninger og i lovgivning. Vi arbejder sammen for en fælles sag… Og vi har stærkt brug for de nordiske lande.”

”De nationer, som I [Nordisk Råd] repræsenterer har historisk hørt til de stærkeste fortalere for ambitiøs klimapolitisk handling og bæredygtig udvikling.

I dag mere end nogensinde tidligere har verden brug for jeres lederskab. ”

Generalsekretæren fremhævede også, at landene forud for COP26 næste år skal udarbejde nogle mere ambitiøse nationalt bestemte reduktionsbidrag, som de forpligtede sig på i forbindelse med Parisaftalen og med henblik på at bygge CO2-neutrale samfund.

”Det er min forhåbning, at medlemslandene i Nordisk Råd vil kunne fungere som globale modeller for en grøn, inkluderende og bæredygtig genopretning efter COVID-19.”

Generalsekretæren deltog i en debat om det nordiske samarbejde under coronapandemien, og hvordan det kan forbedres med henblik på at styrke landene i tilfælde af fremtidige kriser. Debatten var arrangeret af Nordisk Råd.

Udover det fornemme besøg fra FN-generalsekretær Antònio Guterres deltog præsidenten for Nordisk Råd, Silja Dögg Gunnarsdótti, samt de nordiske statsministre og landsstyreforpersoner: Mette Frederiksen, Sanna Marin, Stefan Löfven, Erna Solberg, Katrín Jakobsdóttir, Kim Kielsen, Bárður á Steig Nielsen og Veronica Thörnroos.

Læs også

UNRIC: FN’s Antònio Guterres besøger Nordisk Råd

Nordisk Råd: António Guterres: Pandemien kan forværre klimakrisen

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19