Hjerternes dag?

0
445
Foto: Flickr / European Parliament / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

 

Foto: Flickr / European Parliament / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

14. februar, 2014 – I dag er hjerternes dag. Kærligheden hyldes, og blomsterhandlerne og chokoladeforhandlere er gladere end sædvanligt. Men der er to sider af den sag. Hver dag myrdes syv kvinder i Europa af mænd der står dem nær. 45 % af alle kvinder i Europa har været udsat for vold og 10 % har været udsat for seksuel vold – vold som koster EU’s medlemslande 228 milliarder Euro om året.

Over 600 millioner kvinder lever i lande, hvor vold i hjemmet karakteriseres som kriminelt. Vold i hjemmet er stadig den største årsag til skader og dødsfald blandt kvinder mellem 15 og 44, og er et enormt problem. I USA bliver en tredjedel af drab på kvinder begået af partneren. I Sydafrika dør en kvinde hver sjette time, myrdet af sin partner.

I 2012 blev 28.254 episoder af vold mod kvinder anmeldt i Sverige. I Finland døde 135 kvinder fra 2005 til 2010 som et resultat af vold i hjemmet. I Sverige lider 17 kvinder hvert år samme skæbne. I Norge blev 147 kvinder dræbt af deres kærester eller ekskærester mellem 1991 og 2010.

Vold mod kvinder dræber ikke bare kvinderne – det dræber samfund, børn, familier og mænd. Debatten om vold mod kvinder præges ofte af modsvar: ”Mænd bliver også slået ihjel af deres koner”, eller ”Tænk på alle de børn der bliver slået ihjel af deres mødre”. Men det ene udelukker ikke det andet – debatten og kampen mod vold bør fortsætte, på national såvel som internationalt niveau. Vold er aldrig acceptabelt, uanset om det handler om vold mod børn, mænd eller kvinder.

Sidste år hilste top FN-embedsmænd en aftale indgået af mere end 130 medlemsstater velkommen. Aftalen handlede om forebyggelse og afskaffelse af alle former for vold mod kvinder og piger og regeringer blev opfordret til at omsætte resultatet af denne historiske sammenkomst, til konkrete tiltag for at beskytte og fremme kvinders rettigheder. Tusindvis af regeringsrepræsentanter, mellemstatslige organisationer, repræsentanter for den private sektor og civilsamfundet og forskellige FN-partnere samarbejdede om slutdokumentet for CEDAW, det vil sige Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, som mødes to uger årligt.

Under årets første møde i starten af februar, opfordrede CEDAW til at ligestilling for kønnene skal inkorporeres i post-2015 målene for udvikling.

”Vi mener at der bør være et eller flere egentlige mål for om ligestilling og om ikke-diskrimination som omhandler alle former for diskrimination, også diskrimination på baggrund af køn,” sagde FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder Navi Pillay ved åbningen af CEDAWs møde nummer 57, som afholdes I Geneve indtil den 28. februar.

Den internationale kvindedag, som fejres den 8. marts hvert år, kommer I år til at fokusere på temaet ”Lighed for kvinder betyder fremskridt for alle.”

Fakta om vold mod kvinder: https://www.un.org/en/events/endviolenceday/

Fakta: https://www.un.org/en/events/endviolenceday/pdf/UNiTE_TheSituation_EN.pdf