Ti millioner mennesker uden nationalitet

0
461

atsløshed, unhcr, livsvilkår, #Ibelong, Antonio Guterres, flygtninge

4. november 2014 – Mindst ti millioner mennesker er statsløse og hver tiende minut fødes en baby uden nationalitet. Mennesker uden nationalitet er oftest dårligere stillet i samfundet, har færre rettigheder og dårligere adgang til velfærdsydelser.

Det største antal statsløse i verden findes pt. i Myanmar, hvor mange i den nordlige stat, Rakhine, står uden statsborgerskab.

Også 600.000 personer fra det tidligere Sovjetunionen mangler statsborgerskab 20 år efter unionens sammenbrud.

For at gøre op med problemet har FN’s flygtningeagentur (UNHCR) lanceret #IBELONG-kampagnen, der har til formål at gøre en ende på statsløshed.

”Statsløshed kan betyde et liv uden adgang til uddannelse, sundhedsydelser eller lovlige beskæftigelsesmuligheder, et liv hvor man ikke kan bevæge sig frit og et liv uden fremtidsudsigter og håb. Det er på tide, at vi sætter en stopper for uretfærdighederne og gør op med problemet en gang for alle,” siger FN’s højkommissær for flygtninge, António Guterres, der sammen med mere end 20 kendte har skrevet under på et åbent brev, hvor der står, at det er på tide at udrydde statsløshed.

UNHCR’s specialudsending Angelina Jolie var en af de første, der skrev under på brevet. Ifølge skuespilleren vil færre statsløse mennesker styrke samfund over hele verden, da disse mennesker har bedre muligheder for at bruge deres kompetencer og talenter.

”Regeringer rundt omkring i verden har en forpligtelse og en reel mulighed for at gøre noget ved problemet,” siger hun.

Det åbne brev er nu blevet til en online underskriftindsamling, der har til formål at samle ti millioner underskrifter for at gøre en ende på statsløshed indenfor et årti.

Timingen for lanceringen af #IBELONG-kampagnen er ikke tilfældig. I 2011, var der kun 100 lande, der var parter til FN-konventionen fra 1954 for statsløse personer og FN-konventionen fra 1961 om reduktion af antallet af statsløse. I år er antallet af lande, der er part til de to konventioner, oppe på 144.

Ydermere, har nationale tiltag i en række lande medført, at fire millioner statsløse har fået statsborgerskab. For eksempel blev der efter en højesteretskendelse i Bangladesh givet statsborgerskab til 300.000 urdu-talende borgere. I Elfenbenskysten, hvor statsløshed var blandt årsagerne til et årti med væbnet konflikt, blev der gennemført en reform i 2013, der resulterede i at borgere, der havde opholdt sig længe i landet kunne få statsborgerskab. I Kirgisistan er der ligeledes mere end 65.000 tidligere sovjetborgere, der har fået kirgisisk statsborgerskab siden 2009.

Desværre er der dog lang vej endnu. Krige i bl.a. den Centralafrikanske Republik, Syrien og Irak har medført store mængder af flygtninge, der risikerer at blive statsløse.

Ydermere er titusinder af flygtningebørn blevet født i eksil, og UNHCR arbejder derfor tæt sammen med regeringer og partnere i de lande, der modtager flygtninge, for at prioritere fødselsregistrering for disse børn.

“Vi har en historisk chance for at gøre en ende på problemet indenfor ti år og give millioner af mennesker håb om en bedre fremtid. Vi har ikke råd til at fejle,” slutter António Guterres.

Link til Underskriftindsamlingen

Tag også gerne del i debatten på Twitter under hashtagget #IBELONG

UNRIC’s relaterede artikler

Otte mennesker i minuttet forlader alt

Hver fjerde indbygger i Libanon er flygtning

Hjemrejsen