”Hver dag burde være en orange dag”

0
393
VAWAV Maria Jain WEB

VAWAV Maria Jain WEB

Den 25. november blev den Internationale Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder fejret i de nordiske landes store byer, fra Reykjavik i Vest til Helsingfors i Øst. FN-generalsekretærens kampagne “UNiTE against violence against women” erklærer den 25. i alle måneder til Orange Dag, hvilket skal tjene det formål at skabe opmærksomhed omkring vold mod kvinder og piger – ikke blot én dag om året, den 25. november, som er den Internationale Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder, men hver måned!

I Finland blev dagen markeret i Helsingfors under en gadebegivenhed, hvor finske UN Women, alle klædt i orange, delte appelsiner og mandariner ud til forbipasserende. En stor del af dem standsede op for at diskutere og tænke over temaets alvor, da de fik at vide, hvad appelsinen egentlig handlede om. Informationen fra UN Women nåede specielt de unge – mange vidste i forvejen, hvad det handlede om, og sagde de havde hørt om dagen via sociale medier. Specielt en kommentar fra en forbipasserende mand gjorde indtryk: “Det er så vigtigt, at hver dag burde være en orange dag”.

Finske UN Women havde derudover i samarbejde med UNRIC arrangeret en udstilling i universitetsbygningen Portania, hvor UNRIC’s reklamekampagne ”Nej til vold mod kvinder” stod udstillet indtil midten af december.

VAW plakater

I Sverige demonstrerede omkring 200 personer i Malmø mod volden mod kvinder under et fakkeloptog. “Vi modtager cirka 1.000 opkald om året fra piger under 30 år. Og det handler om alt fra stress i skoen til, at faren voldtager hende”, siger Qinen Erixon fra Tjejjouren Malmø (Pigernes Husly Malmø). “Der er brug for en dag som denne hver dag, hvor opmærksomheden rettes mod vold mod kvinder. Det er ikke et individuelt problem, men et samfundsproblem og skal behandles som sådan et”, siger hun.

I Danmark blev den Internationale Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder markeret i flere danske byer. I Horsens arrangerede Horsens Krisecenter fakkeloptog i byen og Kvindernes U-landsudvalg (KULU) afholdte brunch i København, hvor medarbejdere fra organisationen fortalte om deres arbejde med kvinders rettigheder i både DR Congo og Mali. Den internationale dag var også startskuddet til KULUs kampagne “Giv en pige ret”, som er en del af FN-kampagnen “16 dage mod vold mod kvinder”, der løb indtil Menneskerettighedsdagen den 10. december.

I Norge blev der hver dag under den verdensomspændende kampagne “16 dage mod vold mod kvinder” præsenteret en videoblog med et kendt ansigt, som formidlede sit budskab i kampagnen mod vold mod kvinder. Alt fra skuespillere og artister til ungdomspolitikere og parlamentsmedlemmer, ligestillingsombudsmanden og endda statsministeren stillede op i kampagnen arrangeret af kvinde- og udviklingsforummet FOKUS, som er Norges nationalkomite for UN Women og har ansvaret for 16-dagskampagnen i Norge. Både arbejdsgiverorganisationen Virke og fagforeningen NTL stillede også i orange for at markere sin holdning til vold mod kvinder. Det samme gjorde mange af politikerne i det norske storting. Ifølge avisen Dagbladet blev disse de første parlamentsmedlemmer i verden, som stillede op for kampagnen.

Island organiserede islandske UN Women sit årlige fakkeloptog for at fejre den internationale dag. Folk samledes i en park udenfor altinget, det islandske parlament, i centrum af Reykjavik, hvor plakater fra UNRIC’s Sig nej til vold mod kvinder reklamekonkurrence blev udstillet. Ved en ceremoni blev to kvindelige aktivister tildelt en pris for deres indsats i kampen mod kønsbaseret vold. De to kvinder, Hildur Lillendahl og Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, fik derefter æren at lede fakkeloptoget fra Altinget op gennem Reykjaviks centrum til biografen Bíó Paradís, som i dagens anledning var dekoreret med UNRIC’s vold mod kvinder reklamer. Efter at have lyttet til taler og korsang, blev flokken inviteret til en fremvisning af den britiske prisbelønnede film Tyrannosaur, instrueret af Paddy Considine med Peter Mullan og Olivia Colman i hovedrollerne.

Nordiske fakta

På Island i 2010 havde 42 procent  af alle kvinder oplevet en form for vold efter de er fyldt 16 år p[ et tidspunkt i deres liv. 5 procent var gravide og i 24 procent af tilfældene var børnene til stede under voldshandlingen (norden.org)

I 2010 havde 33 procent af den danske befolkning kendskab til én eller flere kvinder i familien eller i den nærmeste vennekreds, som oplevede vold i hjemmet. Dette er højere end EU-gennemsnittet som er på 25 procent (Eurobarometer).

I Norge, som i andre nordiske lande, er kvinder overrepræsenteret i sager om vold i familien. I 2010 var kvinder ofre i 75 procent af de anmeldte voldsforbrydelser i hjemmet. I seksuelle forbrydelser er balancen mellem kønnene endnu højere, med 87 procent af ofrene værende kvinder i 2010 (Statistisk Sentralbyrå, SSB).
 
I Finland bliver mindre end én procent af seksuel vold i hjemmet anmeldt til politiet. I 2010 modtag politiet 33 sager om voldtægt, hvor offer og overfaldsmand var i et forhold. Dog bliver næsten 6.500 kvinder udsat for seksuel vold i deres forhold hvert år (Amnesty International).

I Sverige blev der i 2011 lavet 27.972 rapporter om vold mod kvinder over 18 år. 85 procent af gerningsmændene var mænd. I disse sager var 60 procent (50 procent i 2010) i et tæt forhold. Brottsförebyggande Rådet, Brå, estimerer at kun hvert femte overfald bliver rapporteret.

VAW Oranssipaivan kollaasi Maria Jain WEB