Hvor kommer pengene til udvikling fra?

0
481
fn, unric, udviklingfinansiering, addis abeba, bæredygtige udviklingsmål, Norge, FN's tredje konference for udviklingsfinansiering

fn, unric, udviklingfinansiering, addis abeba, bæredygtige udviklingsmål, Norge, FN's tredje konference for udviklingsfinansiering

Januar 2015 – Hvordan finansieres de nye bæredygtige udviklingsmål som FN’s medlemsstater på nuværende tidspunkt diskuterer? På opfordring fra FN’s generalforsamling er Norge vært for møder om finansiering af post-2015 dagsordenen.

I september 2015 bliver de nye bæredygtige udviklingsmål for perioden frem mod 2030 annonceret.

Inden da mødes verdens ledere til FN’s tredje konference for udviklingsfinansiering i Addis Ababa i Etiopien fra den 13. til den 16. juli for at diskutere, hvordan man helt konkret kan finansiere målene.

” Uden finansiering er de bæredygtige udviklingsmål kun ord på et stykke papir, ” siger Jonathan Glennie, der er forsker for Centre for Aid and Public Expenditure (CAPE) ved det britiske Overseas Development Institute.

Forhandlingerne om udviklingsfinansiering

I oktober 2014, blev ambassadøren for den norske FN mission, Geir O. Pedersen, og ambassadøren George Talbot fra Guyana officielt udnævnt til facilitatorer for den tredje udviklingsfinansieringskonference af præsidenten for FN’s generalforsamling.

Agendaen på konferencen er bred og der er rigtig mange ting, som skal diskuteres: Hvem betaler for udviklingen og hvordan? Hvad er den private sektors rolle? Hvem skal monitorere finansieringen? Hvor stor en andel af udviklingen skal betales af henholdsvis nationale og internationale ressourcer?

Norge og Guyana holder i øjeblikket møder om disse spørgsmål i FN’s hovedkvarter, hvor de har inviteret internationale eksperter fra NGO’er, den private sektor og civilsamfundet.

De første forslag til forhandlingsteksten fra møderne bliver offentliggjort i februar 2015 og vil udgøre basis for forhandlingerne i de efterfølgende måneder frem mod konferencen i Addis Ababa.

Norge og Guyana var også værter for den første af disse debatter, der blev afholdt i november 2014, og som havde den globale kontekst for udviklingsfinansiering som fokus.

I forhold til for ti år siden er landene i syd og øst blevet langt mere toneangivende, da de er mindre afhængige af nødhjælp. Et af hovedtemaerne er derfor i hvor høj grad og hvordan udviklingslande skal prioritere udvikling i deres egne budgetter, og i hvor høj grad de mange nye middelindkomst-lande skal tage øget ansvar for deres egne og andre landes udvikling.

Af andre hovedtemaer, som debatteres er den officielle udviklingsbistand, strukturelle reformer af de internationale finansielle institutioner, annullering af gæld og direkte udenlandske investeringer.

Særlig opmærksomhed gives også til at bekæmpe ulovlige finansielle strømme, skatteunddragelse og brugen af beskatning som en større kilde til finansiering.

Addis Ababa konferencen er den tredje FN konference for udviklingsfinansiering. De første to blev holdt i Monterrey i Mexico i 2002 og i Doha i Qatar i 2008.
Konferencen samler politiske repræsentanter på højeste niveau, hvilket inkluderer statsledere, finans- og udenrigsministre, relevante institutioner, NGO’er og ledere for virksomheder.

Link til FN’s officielle hjemmeside om udviklingsfinansieringskonferencen

UNCC flags