Ingen korruption – 100 % udvikling

0
498
Anti-corruption

Anti-corruption

8. december, 2013 – At bekæmpe korruption er en global interesse, fordi korruption både findes i rige og fattige lande, og dokumentationsmateriale viser, at det skaber fattige mennesker uforholdsmæssigt. Det bidrager til ustabilitet, fattigdom og er en dominerende faktor i at drive skrøbelige stater mod at blive mislykkede stater.

Den internationale anti-korruptionsdag bliver markeret den 9. december hvert år og regeringer, den private sektor, NGO’er, medierne og borgere over hele verden går sammen om at bekæmpe denne kriminalitet. FN’s udviklingsprogram (UNDP) og FN’s kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) går forrest i denne indsats.

UNODC’s direktør Yury Fedotov understreger, at der er behov for alles stemmer mod korruption for at skabe succes. ”Vi har brug for en robust og stærk sammenslutning af regeringer, erhvervssamfundet, civilsamfundet, den akademiske verden og medierne for at modstå korruption og bygge en kultur af forebyggelse og integritet.”

Korruption er den største enkeltstående forhindring for økonomisk og social udvikling over hele verden. Hvert år betales der 1 billion USD i bestikkelse, mens det estimeres at 2.6 billioner USD hvert år stjæles ved korruption – en sum, der svarer til mere end fem procent af den globale BNP. Ifølge UNDP er penge tabt til korruption i udviklingslande omkring 10 gange højere end beløbet for officiel udviklingsstøtte. Men korruption stjæler ikke bare penge fra, hvor der er mest behov for det; det fører til svage regeringer, som til gengæld kan give næring til netværk af organiseret kriminalitet og fremme forbrydelser som human trafficking, våben og immigrantsmugling, forfalskninger og handel med truede dyrearter.

At udrydde korruption er blevet afgørende for at opnå som FN’s 2015-mål, mens det at bekæmpe denne plage er en vigtig politiske prioritet for udviklingsorganisationer og et hurtigt voksende antal lande.

På den anden side af verden i de nordiske lande, synes det måske ikke som om korruption er så vigtigt et tema. I den nyeste Perception of Corruption Index af Transparency International lå de nordiske lande i toppen. Det betyder ikke, at der ikke er noget tilbage at kæmpe for, da der stadig kan ske forbedringer i alle de nordiske lande.

At forebygge og bekæmpe korruption kræver en samlet tilgang, men kun i et klima af gennemsigtighed, ansvarlighed og deltagelse af alle medlemmer af samfundet er det muligt. Regeringer, den private sektor, medier, civilsamfundsorganisationer og den generelle offentlighed skal arbejde sammen for at bremse denne forbrydelse.