Ingen må lades i stikken

0
450
flickr - CambodiaTrainTracks - Zoriah - CC BY-NC 2.0

flickr - CambodiaTrainTracks - Zoriah - CC BY-NC 2.0

17.oktober 2014 – I løbet af de seneste to årtier er mængden af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom blevet mere end halveret. Det betyder, at mindst 700 millioner færre mennesker lever for under 1,25 dollars om dagen, og at verden allerede nu har levet op til 2015-målet for fattigdomsbekæmpelse.

På trods af den store fremgang er der dog stadig 1,2 milliarder mennesker, der lever i ekstrem fattigdom på verdensplan.

Bekæmpelse af fattigdom er derfor en helt central del af 2015-målene og vil også være det i de nye mål for bæredygtig udvikling. FN’s generalsekretær, Ban-Ki-moon, understreger i sin udtalelse til den internationale dag, at fattigdomsbekæmpelse på alle niveauer stadig er en absolut topprioritet for FN.

Den Internationale dag for udryddelse af fattigdom, der hvert år markeres den 17.oktober, understreger derfor behovet for fortsat at tage kampen op mod problemet.

Fattigdom er ikke kun et problem i udviklingslande, men er også et stort problem i Europa. Over 120 millioner mennesker i EU, svarende til 24 % af EU’s befolkning, er i fare for at blive fattige eller at blive socialt ekskluderede. 9,9 % af befolkningen i EU har også begrænset adgang til basale materielle goder.

Det er også vigtigt at holde sig for øje, at økonomisk vækst i mange lande er meget ulige fordelt, og at det ofte er de allerfattigste, der ikke får en del af kagen. Faktisk vokser uligheden i verden, og en nyligt offentliggjort rapport viser, at verdens rigeste 1% nu ejer ca. 50 % af verdens rigdom.

Samtidig er der desværre mange af de mennesker, der er undsluppet den ekstreme fattigdom, som stadig kan betragtes som fattige på andre parametre end indkomst. Andre parametre kunne eksempelvis være ligestilling, muligheden for social mobilitet og muligheden for at modtage velfærdsydelser. Det er med andre ord ikke nok at måle fattigdom i kroner og øre.

I tråd med disse problemer er temaet for årets Internationale dag: ”Ingen skal lades i stikken: Tænk, beslut og skrid til handling i fællesskab mod fattigdom.”

”Medlemslande bliver nød til at arbejde beslutsomt og målrettet sammen for helt at udrydde fattigdom og for at bygge en bæredygtig, fredelig, rigere og mere lige fremtid for alle. Vores mål er rigdom for alle, ikke for de få,” slutter Ban-Ki-moon.

Tag del i kampen mod fattigdom via kampagnen Thunderclap her.

Tag også del i debatten på Twitter under hashtagget #EndPoverty.

Relaterede artikler

Det eneste acceptable antal er nul

Verdens ledere taler om både ondskab og håb ved FN’s generalforsamling

500 dage tilbage til at opfylde 2015-målene

UNRIC’s biblioteks baggrundsinfo om fattigdom

MDG - We can end poverty 2015