A-Ø webstedsindeks

International dag for at leve sammen i fred

Efter ødelæggelsen af ​2. verdenskrig blev FN oprettet for at redde efterfølgende generationer fra krigens svøbe. Et af dens formål er at opnå internationalt samarbejde om løsning af internationale problemer, herunder ved at fremme og opmuntre respekt for menneskerettighederne og for grundlæggende frihedsrettigheder for alle, uden at skelne mellem race, køn, sprog eller religion.

At leve sammen i fred handler om at acceptere forskelligheder og have evnen til at lytte, anerkende, respektere og værdsætte andre samt leve på en fredelig og forenet måde.
FN’s generalforsamling erklærede den 16. maj den internationale dag for at leve sammen i fred som et middel til regelmæssigt at mobilisere det internationale samfunds bestræbelser på at fremme fred, tolerance, inklusion, forståelse og solidaritet. Dagen sigter mod at opretholde ønsket om at leve og handle i fælleskab, forenet i forskelligheder og mangfoldighed for at opbygge en bæredygtig verden af ​​fred, solidaritet og harmoni.

Dagen opfordrer lande til yderligere at fremme forsoning for at hjælpe med at sikre fred og bæredygtig udvikling, herunder ved at arbejde med lokalsamfund, trosledere og andre relevante aktører, gennem forsonende tiltag og tjenestehandlinger og ved at tilskynde tilgivelse og medfølelse blandt enkeltpersoner.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19