International dag for pressefrihed d. 3. maj

0
497

Over hele verden er d. 3 maj en anledning til at informere offentligheden om krænkelser af ytrings- og pressefrihed.en Dagen ærer desuden de journalister, som hver dag risikerer deres liv eller lange fængselsstraffe for at overbringe daglige nyheder.

I år markerer vi 60-året for FN’s Menneskerettighedserklæring. I dennes artikel 19 erklæres ytringsfrihed bl.a. som en fundamental menneskeret. Læs hele Menneskerettighedserklæringen her.

I forbindelse med fejringen af dette års Internationale Dag for Pressefrihed ønsker UNESCO at sætte fokus på, hvordan mediefrihed og adgang til information hænger sammen med målet om at bemyndige og fritstille mennesker. Frigørelse er en multidimensionel social og politisk proces, hvor folk opnår kontrol med deres liv. Dette kan kun opnås gennem adgang til præcis, fair og upartisk information, der repræsenterer flere meninger samt muligheden for aktivt at blive hørt i denne den offentlige samfundsdebat.

Læs mere om dagen her.