Internettet er afgørende for virkeliggørelsen af de bæredygtige udviklingsmål (SDG’s)

0
417
Internetaccess main

Internetaccess mainUN Women tilbyder edb-uddannelse ved et civilt beskyttelsessted i Juba, Sydsudan.

2.9.2016 – I slutningen af juni i år vedtog FN’s menneskerettighedsråd en resolution under navnet: ”Fremme, beskyttelse, og nydelse af menneskerettighederne på internettet”, som er en resolution, der anerkender nogle nye og væsentlige aspekter af internetadgang og som er relateret til de globale mål for bæredygtig udvikling (SDG’s).
 
Resolutionen anerkender, at et globalt og tilgængeligt internet er afgørende for at virkeliggøre 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, eftersom udbredelsen af informations- og kommunikationsteknologi og global forbundethed har et stort potentiale til at fremskynde menneskelige fremskridt, til at bygge bro over den digitale kløft og til at udvikle videnssamfundet. Denne formulering er i overensstemmelse med SDG 9 og dets mål om at: ”Væsentligt øge adgangen til informations- og kommunikationsteknologi og stræbe efter at udbyde universel adgang til internettet til en overkommelig pris i de mindst udviklede lande i 2020”.
 
Internetaccess 2Resolutionen understreger også betydningen af at bemyndige alle kvinder og piger ved at øge deres adgang til informations- og kommunikationsteknologi og derved kunne fremme digitale færdigheder og deltagelse fra kvinder og piger på uddannelsesområdet, samt træning i informations- og kommunikationsteknologi. Dette vil tilskynde kvinder og piger til at påbegynde en karriere inden for videnskaben omkring informations- og kommunikationsteknologi.
 
Resolutionen anmoder endda højkommissæren for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al Hussein, om at udarbejde en rapport vedrørende måder at bygge bro over den kønsrelaterede digitale kløft fra et menneskerettighedsperspektiv. Dette bør ske i samråd med medlemsstaterne, Menneskerettighedsrådets særlige procedurer, internationale organisationer, nationale menneskerettighedsinstitutioner, civilsamfundet, industrisamfundet, det tekniske samfund, den akademiske verden og andre interessenter.
 
Resolutionen er derfor en væsentlig bidragsyder til opfyldelsen af SDG 5 og dens mål om at opnå ligestilling mellem kønnene og øge brugen af nødvendig teknologi til at fremme kvinders selvstændiggørelse.
 
Resolutionen var et fælles initiativ fra Brasilien, Nigeria, Sverige, Tunesien, Tyrkiet og USA. Selvom resolutionen blev vedtaget ved konsensus i Menneskerettighedsrådet, er den dog ikke juridisk bindende. Alligevel lægger resolutioner som denne pres på regeringen til at handle i overensstemmelse med dem.