Kampen for retfærdighed og lighed fortsætter

0
496
23 main
 23 main
23.8.2016 – I over 400 år var mere end 15 millioner mænd, kvinder og børn ofrene for den tragiske transatlantiske slavehandel; en af de mørkeste kapitler i menneskehedens historie.
 
I løbet af natten mellem den 22. og 23. august, 1791, gjorde mænd og kvinder, som var blevet revet væk fra Afrika og solgt som slaver, oprør mod slave-systemet i Saint-Dominigue (nu Haiti) for at opnå frihed og uafhængighed. Denne opstand fremsatte begivenheder, der senere førte til afskaffelsen af slavehandelen.
 
23 2
I 1991 etablerede FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur (UNESCO) den 23. august som værende den internationale dag for erindring af slavehandelen og dens afskaffelse som hyldest til alle dem, der kæmpede for frihed og samtidig for at fortsætte med at undervise omkring deres historie og værdier. Succesen med dette oprør – ledet af slaverne selv – er i dag en stærk inspirationskilde til at bekæmpe alle former for trældom, racisme, fordomme, racediskrimination og social uretfærdighed, som er arven af slaveriet.
 
Denne dag er også en mulighed for at fremme målene omkring det internationale årti for folk af afrikansk afstamning, som blev proklameret af FN’s generalforsamling, og som skal overholdes fra 2015 til 2024.
 
At fremme og beskytte menneskerettighederne for mennesker af afrikansk afstamning har været en vægtet bekymring for FN. Durbanerklæringen, som blev vedtaget på verdenskonferencen mod racisme, racediskrimination, fremmedhad og hermed beslægtet intolerance, erkendte, at folk af afrikansk afstamning var ofrer for slaveri, slavehandel og kolonialisme, og fortsætter med at være ofrer for deres konsekvenser. Durbanprocessen bidrog også til en væsentlig fremgang for fremme og beskyttelse af rettighederne for afrikanske mennesker, som et resultat af konkrete tiltag fra staterne, FN, andre internationale og regionale organer, og civilsamfundet.
23 map
Stadig, trods disse fremskridt, fortsætter racisme og racediskrimination, både direkte og indirekte, de facto og de jure, med at manifestere sig i ulighed og ulempe.
 
Derfor giver det internationale årti for folk af afrikansk afstamning med temaet ”anerkendelse, retfærdighed og udvikling” en solid ramme for FN, FN’s medlemsstater, civilsamfundet og alle andre relevante aktører til at slutte sig sammen med mennesker af afrikansk afstamning og træffe effektive foranstaltninger for gennemførelsen af aktivitetsprogrammet, alt sammen i ånden af anerkendelse, retfærdighed og udvikling.