”Jeg håber, at tingene vil forandres efter topmødet”

0
409
AbuZayd main Refugees Lesbos

AbuZayd main Refugees Lesbos

September 2016 – Karen AbuZayd, den særlige rådgiver på topmødet om flygtninge og migranter, siger, at det er vigtigt, at udkommet af højniveau-topmødet ikke kun er ”pæne ord på papiret”, men at virkeligheden af disse bekymringer rent faktisk vil blive forbedret efter mødet.

Siden hun blev udnævnt til denne stilling af FN’s generalsekretær i januar 2016, har hun arbejdet med FN-enheder og gennemført konsultationer med medlemsstaterne forud for topmødet. Hun var for nylig i Bruxelles for at føre samtaler med europæiske embedsmænd og gav følgende interview til UNRIC Nyhedsbrev:

”Selvfølgelig forbereder vi os på topmødet, som finder sted den 19. september. Vi har foretaget en række besøg og haft folk inde omkring New York for at fremme de forpligtelser, der allerede er blevet indgået den 2. august af 193 medlemsstater. Vi ønsker at være sikre på, at disse lande reelt set vil officielt tilmelde sig til disse forpligtelser i september og begynde at tænker over, hvordan vi sikrer, at disse forpligtelser bliver opfyldt… Vi håber, at dette ikke blot vil være et dokument, der ligger på en eller andens hylde og bare fremstår som ”pæne ord” uden handling bag ved, men at omstændighederne rent faktisk vil være anderledes for flygtninge og migranter efter topmødet i september.”

AbuZayd pic 2Karen AbuZayd blev i juni 2016 udnævnt som den særlige rådgiver på topmødet om flygtninge og migranter.

– Hvorfor er et topmøde om denne problematik nødvendigt?

”Jeg tror, at hvis vi ser på, hvad der skete sidste år og al den omtale, der fulgte med i kølvandet på de millioner af mennesker som kom ind i Europa, skulle vi have håndteret det anderledes. Mange af de lande, der har beskæftiget sig med flygtninge i årtier – hundredtusindvis af dem – og også mange af de lande, der først for nyligt har haft tilstrømninger, udtrykker en mistillid omkring, at FN kun holder dette topmøde på grund af Syrien. Hertil kan vi blot svare: naturligvis ikke –inputtet for at have dette topmøde kan måske være derfor, men lad os bruge det globalt set og kigge på alle flygtningesituationer og flygtningeproblemer, og lad os finde ud af, hvad vi kan gøre i forhold til at skabe forpligtelser for alle – ikke kun de rige og store lande, men også de små lande, som kan tilbyde stipendier eller jobs til nogle få flygtninge. Vi har mødtes med alle de små østater for at tale om de farer, de er i – primært på grund af klimaforandringer, men også, hvad de kunne gøre for at hjælpe andre flygtninge rundt omkring.”

Karen AbuZayd har betydelig erfaring med denne slags spørgsmål, da hun arbejdede for FN’s højkommissariat for flygtninge i 19 år og tjente som generalkommissær for FN’s hjælpeorganisation for Palæstina-flygtninge i Mellemøsten (UNRWA) fra 2005 til 2010. Hun er også medlem af den uafhængige undersøgelseskommission for Syrien.

– Nogle NGO’er – og måske endda UNHCR – er blevet skuffet over antallet af flygtninge, der ifølge slutdokumentet skal genbosættes hvert år. Kan du måske uddybe lidt?

AbuZayd pic 3For mig, som har arbejdet for UNHCR i mange år, lød UNHCR’s tal på 10 procent som en frygtelig masse. Fordi vi ved, hvor svært genbosættelse er – selv logistisk – så selv hvis vi ønskede at acceptere 10 procent på et år, hvilket er 2 millioner mennesker, ville det være en hel del mennesker at flytte rundt på. Så hvad du har i dokumentet er en forpligtelse til at acceptere alle de mennesker, som UNHCR siger skal genbosættes inden for et år.

– Du har tidligere talt om vigtigheden af menneskerettighederne i slutdokumentet – kan du fortælle mig lidt om det?

Vi er så stolte over, at landene virkelig blev enige om dette. Ifølge dokumentet skal flygtninges – og migranters menneskerettigheder respekteres til trods for og uanset deres status, hvilket betyder, at hvis de har et illegalt ophold, har de stadig menneskerettigheder.