Kampagne skal reducere 1,3 milliarder tons årligt madspild

0
484
thinkeatsave

thinkeatsave

24. januar 2013. Simple handlinger fra forbrugere og fødevarebutikker kan dramatisk nedskære 1,3 milliarder tons fødevarer, der går til spilde hvert år og hjælpe med at forme en bæredygtig fremtid, ifølge en ny global kampagne Think.Eat.Save som sigter mod at komme madspild til livs. Kampagnen blev lanceret den 24. januar 2012 af FN’s Fødevare- og Landbrugsagentur (FAO), FN’s Miljøprogram (UNEP) og andre partnere.

Kampganens mål er at sætte skub i handlinger og tilbyde en global vision og informationsdelingsportal for de mange og forskelligartede initiativer, som er i gang rundt omkring i verden.

På verdensplan bliver cirka én tredjedel af producerede fødevarer, til en værdi i omegnen af 1 billion dollars, spildt eller går tabt i fødevareproduktioner og forbrugssystemer, ifølge tal fra FAO. Madspild foregår både i produktionsfasen – høstning, bearbejdning og distribution – men også hos forhandlere og forbrugere i den bagerste ende af fødevarekæden.

”I en verden med syv milliarder mennesker, som stiger til ni milliarder inden 2050, giver det ikke nogen mening at spilde mad – både økonomisk, miljømæssigt og etisk”, siger FN’s vice-generalsekretær og UNEP direktør, Achim Steiner.

En del af baggrunden for kampagnen, var resultatet af Rio+20 topmødet i juni 2012, hvor stats- og regeringschefer gav grønt lys til en 10-årig programrammeaftale for bæredygtig forbrugs- og produktionsmønstre (10-Year Framework of Programmes for Sustainable Consumption and Production: SCP Patterns). Det bør være et altafgørende element at udvikle et SCP-program for fødevaresektoren på grund af det store behov for at bibeholde verdens fødevareproduktionsbase, reducere associerede miljømæssige bivirkninger og brødføde en stadig større menneskelig befolkning.

Forbrugere i Europa og Nordamerika/Oceanien spilder mellem 95 og 115 kg mad om året, mens forbrugere syd fra Sahara i Afrika samt Syd- og Sydøst Asien kun smider 6 til 11 kg mad væk hver på årlig basis.

Europa-kommissionen har givet sin opbakning til det nye initiativ. ”I EU har vi sat os et mål om at halvere spiseligt madspild inden 2020, og stort set eliminere deponering af affald inden 2020. Kommissionen planlægger at fremlægge ideer til næste år vedrørende fødevaresystemets bæredygtighed, som vil have et stærkt fokus på madspild”, siger Janez Potočnik, EU-kommissær for miljø.