Verdensdagen for naturen

0
424
Foto: Flickr / Matt Biddulph / 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Foto: Flickr / Matt Biddulph / 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

3. marts 2014 – Man føler sig ofte magtesløs ved konfrontationen med informationer om tabet af dyrearter, ødelæggelse af dyrs levesteder eller klimaforandringerne, og de implikationer det har for dyre- og planteliv. Problemet er stort og komplekst – og følelsen af magtesløshed er meget forståelig. Men alt vi foretager os, er af afgørende betydning. Vi kan måske kun gøre lidt i det store hele, men sammen gør mange bække små en stor å.

Den 3. marts fejrer FN og FN’s medlemsstater Verdensdagen for naturen. Vilde dyr og planter har en værdi i sig selv og bidrager til den miljømæssige, genetiske, sociale, økonomiske videnskabelige, uddannelsesmæssige, kulturelle og æstetiske aspekter af et bæredygtigt miljø og menneskers velvære.

Der er to sider af denne dag. På den ene side skal vi udnytte alle muligheder for at nyde og påskønne de dyr og den natur der omgiver os, hvad enten det er ved at gå en tur i skoven eller at plante forårsblomster på din altan.

På den anden side markerer Verdensdagen for naturen også den løbende kamp mod de forbrydelser der sker mod naturen, som for eksempel massiv skovrydning, overfiskning og illegal handel af vilde dyr og planter, som kan lede til udryddelsen af nogle af de mest utrolige arter i naturen.

Disse forbrydelser mod naturen kan også have vidtrækkende økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser for os alle. Derfor, lige meget hvem du er, eller hvor du er, er hver og en af os inviteret til at fejre skønheden og mangfoldigheden af de dyr og de planter vi deler planet med.

”Selvom truslerne imod naturen er mange og store, kan vi reducere dem igennem fælles indsatser”, udtaler FN’s Generalsekretær Ban Ki-Moon i hans besked til Verdensdagen. ”På denne den første Verdensdag for naturen, opfordrer jeg alle dele af samfundet til at stoppe ulovlig handel med vilde dyr og planter og forpligte sig til handel og brug af vilde planter og dyr på en bæredygtig og retfærdig måde.”

Her er nogle tips til hvordan du kan bidrage:

1. Beskytte vilde dyrs levesteder.
2. Slutte dig til en organisation der arbejder med fredning.
3. Reducere truslen fra invasive arter.
4. Genbruge og reducere forbruget af energi og varer.
5. Minimere forbruget af sprøjtemidler og pesticider.
6. Sætte fuglesilhuet-billeder på vinduerne for at forhindre at fugle flyver ind i ruderne.
7. Sæt farten ned når du kører – mange dyr der oprindeligt er fra vilde områder, bliver nødt til at leve i beboede områder, og det betyder at de er nødsaget til at navigere i et landskab fuld af menneskelige risici.
8. Giv udtryk for dine bekymringer og engagér dig lokalt.

Tweet #WorldWildLifeDay for at deltage i fejringen.