Israel første land til at boykotte menneskerettighedsvurdering

0
425
Human rights council

Human rights council

30. januar 2013. Det øverste FN-organ for menneskerettigheder har udtrykt beklagelse over Israels beslutning om ikke at deltage i den planlagte revision af menneskerettighedssituationen, og opfordrede regeringen til at genoptage samarbejdet.

FN-Menneskerettighedsrådets ”Universal Periodic Review” undersøger hvert lands menneskerettighedssituation, som derefter bliver gennemgået af andre stats- og regeringschefer på grundlag af oplysninger fra det pågældende land, FN-organer, civilsamfundet og andre interessenter.

I går blev Israel det første land, der ikke mødte op til landets revision, som er en del af en to uger lang session, som Rådet afholder i Genève for tiden, hvor 14 stater har deres menneskerettighedsforhold under luppen.

Det er planlagt, at repræsentanter fra de 14 lande skal komme før ”Arbejdsgruppen”, som omfatter alle 47 medlemmer af Rådet, for at fremlægge landets indsats, hvad de har gjort for at opfyldelse deres forpligtelser og tilsagn på menneskerettighedsområdet samt vurdere positive udviklinger og identificere udfordringer.

I lyset af Israels fravær tog Rådet en enstemmig beslutning om at ”beklage” landets beslutning.

Det er også besluttet at rykke gennemgangen af landet til senere på året, på den 17. samling i arbejdsgruppen senest i oktober-november.

Derudover, opfordrer Rådet Israel til at genoptage samarbejdet med Universal Periodic Review, som indtil nu har haft 100 procent deltagelse fra medlemslandene siden mekanismen startede for næsten fem år siden.