A-Ø webstedsindeks

Det skal du vide om Stockholm+50

Verdens ledere og repræsentanter fra regeringer, erhvervslivet, internationale organisationer, civilsamfundet og ungdommen samles i Sverige den 2. og 3. juni 2022 til Stockholm+50, et internationalt møde, der skal sætte skub i indsatsen for at skabe en sund planet til gavn for alle.

Arrangementet finder sted på et afgørende tidspunkt, da Jorden befinder sig i en nødsituation, og der er behov for en hurtig indsats for at løse den tredobbelte planetariske krise med klimaændringer, tab af natur og biodiversitet samt forurening og affald.

Så hvad er Stockholm+50 egentlig, og hvorfor er det vigtigt?

Hvad er Stockholm+50?

Stockholm+50, som Sverige og Kenya er værter for, har temaet “en sund planet til gavn for alle – vores ansvar, vores mulighed”.

Citat til Stockholm+50 Det to-dages møde vil fejre 50-årsdagen for FN’s miljøkonferencen i Stockholm, som markerede en ny æra for det globale samarbejde.

På konferencen i 1972 vedtog 113 lande FN’s Miljøerklring, Declaration on the Human Environment, hvorved miljøspørgsmål blev sat på forreste række blandt internationale anliggender. Konferencen førte også til oprettelsen af FN’s miljøprogram (UNEP) og indledte en vigtig dialog mellem industrialiserede lande og udviklingslande om forbindelserne mellem miljø, økonomisk vækst og menneskelig velfærd.

Stockholm+50 markerer en milepæl i vores kollektive rejse mod en sund planet. Det giver mulighed for at reflektere over, fejre og bygge videre på 50 års miljøindsats.

Mødet vil være organiseret omkring plenarforsamlinger, tre ledelsesdialoger og sideevents, der vil fokusere på betydningen af multilateralisme til håndtering af den tredobbelte krise.

Den vil også styrke resultaterne af FN’s femte miljøforsamling, som fandt sted tidligere i år i Nairobi i Kenya.

Hvad er den tredobbelte planetariske krise?

Den tredobbelte planetariske krise består af tre indbyrdes forbundne problemer, der truer menneskers og miljøets sundhed: klimaforandringer, tab af natur og biodiversitet samt forurening og affald.

Klimakrisen medfører hyppigere ekstreme vejrforhold som storme og tørke, hvilket forværrer fødevare- og vandknapheden. Forskning viser, at for at afværge en klimakatastrofe skal verden halvere de årlige drivhusgasemissioner inden 2030 for at nå netto-nul i 2050.

Indira Ghandi til Stockholmkonferencen
Indira Gandhi, tidligere premierminister i Indien, taler til Stockholm-konferencen i 1972. Foto: UN Photo/Yutaka Nagata

Menneskelige aktiviteter har ændret 77% af landjorden (undtagen Antarktis) og 87 % af havet. Mere end 2 milliarder hektar jord er forringet på grund af overudnyttelse eller dårlig forvaltning, og en million arter er truet af udryddelse.

Luftforurening er den største miljøtrussel mod folkesundheden globalt set og er skyld i anslået 7 millioner for tidlige dødsfald hvert år. 11 mio. tons plastaffald kommer hvert år i havet. Samtidig producerer vi 50 millioner tons e-affald.

Hvordan vil Stockholm+50 tage fat på den planetariske nødsituation?

Stockholm+50 vil bidrage til at fremskynde gennemførelsen af 2030-dagsordenen og FN’s Verdensmål for at opnå en sund planet – hvilket er afgørende for sociale og økonomiske fremskridt, velfærd og modstandsdygtighed.

Ved at samle en bred vifte af interessenter fra hele verden vil mødet understrege vigtigheden af en tilgang til miljøspørgsmål, der omfatter flere aktører og sektorer, og det vil understrege vigtigheden af at samarbejde. Stockholm+50 fremhæver også vores ansvar for at beskytte jorden og sikre, at alle har adgang til livsunderstøttende systemer.

I 50 år er verden gået sammen om at tage de største miljømæssige udfordringer op, lige fra at udrydde produktionen af blyholdigt brændstof til at beskytte mere end 38.000 arter og udbedre hullet i ozonlaget. Dette globale samarbejde har begrænset den internationale handel med kviksølv, forbudt farlige kemikalier og sænket priserne på vedvarende energi.

Men 50 år senere er behovet for at fremskynde indsatsen for miljøet, fattigdomsbekæmpelse og menneskerettigheder mere presserende end nogensinde.

Stockholm+50 giver en enestående mulighed for at blive endnu et vendepunkt og styre menneskeheden tilbage på vejen mod en sund planet og velstand for alle.

Følg Stockholm+50-feedet for opdateringer.

 

Læs mere her:

Bæredygtig infrastruktur: en synergi mellem klimafbødning og økonomisk vækst (unric.org)

Hvad er vedvarende energi? Fremtidens energi (unric.org)

Grøn økonomi: vejen til bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom (unric.org)

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19