Klimahandling er en topprioritet for Sveriges regering

0
536
Gothenburg

Gothenburg

December 2014 – Sverige viser vejen i forhold til klimahandling. Således lyder budskabet i en meddelelse fra en række internationale organisationer, og meget tyder på, at der en høj grad af sandhed i udsagnet.

I oktober måned blev Åsa Romson fra det grønne parti, Miljöpartiet de Gröna, udnævnt til klima- og vice statsminister, alt imens Sverige bidrog med 500 millioner $ til FN’s Grønne Klimafond og appellerede til EU om at sætte målene for CO2 reduktion op til 50 %.

Sveriges centrum-venstre regering har således gjort klimahandling til en prioritet. Målsætningen understøttes også af befolkningen, der ved EU parlamentsvalget i maj gjorde de grønne til det næststørste parti i EU-regi.

Især Sveriges store donation på 500 million $ til FN’s Grønne Klimafond har tiltrukket internationale overskrifter:

”Det er den her slags lederskab, som vi har brug for at skaffe nok penge til funden og for at sende et klart signal om, at verdens regeringer er klar til klimahandling,” siger Tim Gore, der er klima- og finanseringsekspert hos Oxfam International.

Sverige har nedsat CO2-udledningen med 20 % siden 1990, alt imens bruttonationalproduktet er steget med 60 %. Mellem 2011 og 2012 er udledningen af drivhusgasser faldet med 5 % procent ned til 58,3 millioner ton CO2-ækvivalenter.
Dette er ifølge det svenske Miljøagentur det laveste tal siden 1990.

I lyset af de nyeste politiske udviklinger i Sverige, dvs. udskrivelsen af valg til foråret bliver det spændende at se om Sverige fortsætter kursen. Noget kunne dog tyde på det.

Miljøspørgsmål har traditionelt været relativt meget på dagsordenen i Sverige, og en undersøgelse fra Eurobarometer 2014 viser, at 81% af svenskerne mener, at klimaforandringer er den mest seriøse trussel menneskeheden står over for. Samme undersøgelse konstaterede også, at 80 % af respondenterne rapporterede, at de havde foretaget ’klimahandlinger’ for at forbedre miljøet i løbet af de seneste seks måneder.

Den store folkelige opbakning til klimahandlinger har øget regeringens råderum på miljøområdet, hvilket har bidraget til en ny målsætning fra regeringen om at skære CO2 emissionerne med 40 % ift. 1990 niveauet inden 2020. Ligeledes er målet, at fossile brændstoffer skal fases ud i boligsektoren inden 2020, og at den svenske transportflåde udelukkende skal drives af vedvarende energi typer inden 2030. På energifronten er der også forandringer i vente: Her er den svenske regerings plan, at atomkraft på lang sigt skal fuldstændig erstattes af vedvarende energi.

Relaterede artikler

Dystre fremtidsudsigter i FN’s nye klimarapport

En ny grøn verden

En bumpet vej på vej mod en mere miljøvenlig politik i Afghanistan