A-Ø webstedsindeks

Kønsforskelle fortsætter på de naturvidenskabelige fag

I det sidste årti har investeringerne fra det globale samfund ført til store fremskridt inden for pigers uddannelse, men et betydeligt kønsforskel findes stadig inden for videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik også kaldet STEM-felterne. På nuværende tidspunkt er mindre end 30 pct. af forskere over hele verden kvinder, og kun ca. 30 pct. af alle kvindelige studerende vælger STEM-relaterede studier i videregående uddannelser. Kønsmæssige uligheder i STEM-felter foreviger allerede eksisterende kønsuligheder i status og indkomst, og da mange fremtidige jobmuligheder forventes at være inden for STEM-relaterede felter, ser problemet kun ud til at forværres, hvis der ikke gøres noget for at lukke det hul som der er i dag.

Hvorfor er der et så stort kønsforskel inden for STEM-felterne?
Undersøgelser antyder, at pigers ulempe inden for STEM-felter er et resultat af både de samfundsmæssige holdninger, de vokser op med, og de læringsprocesser, de udsættes for i skolen. Pigens holdning til STEM er stærkt påvirket af deres umiddelbare familiemiljø, især forældre, men også den bredere sociale kontekst.

Undersøgelser viser, at flere drenge end piger opmuntres til at deltage i STEM-relaterede aktiviteter fra en ung alder. Piger opdrages ofte for at tro, at STEM er ‘maskuline’ emner, og at kvindernes evne på dette felt er medfødt dårligere end mænds. Dette kan underminere pigers tillid, interesse og vilje til at deltage i STEM-emner. En følelse af tillid til ens egne evner og tilhørighed er afgørende for at styrke pigers interesse i STEM-fag, men i grundskolen er sådanne kønsstereotyper ofte forstærket snarere end udfordret.

Hvad kan der gøres for at lukke kønsforskellen?
Uddannelse og ligestilling er en integreret del af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, både som forskellige bæredygtige udviklingsmål og som er med til at fremme alle de andre mål. Videnskab og andre STEM-felter er også afgørende for at finde de løsninger, der er nødvendige for bæredygtig udvikling. Ved at involvere flere kvinder, vil man udvide puljen af talenfulde forskere som kan generere nye friske perspektiver.

For at opnå lige adgang og deltagelse i videnskab for kvinder og piger har De Forenede Nationers generalforsamling gjort d.11. februar hvert år til den internationale dag for kvinder og piger i videnskab.

For at midske kønsforskellen i STEM-felter, skal pigers interesse for videnskab stimuleres allerede i den tidlige barndom af deres familier og et større samfund. Skadelige stereotyper skal afvises, og lærere skal uddannes til at tilskynde piger til at forfølge STEM-karriere. Kvindelige STEM-lærere har en positiv indflydelse på pigers præstationer, og mentorisering ser ud til at være særlig fordelagtig for piger, hvilket øger deres selvtillid og forbedrer deres forståelse af STEM-karrierer. På denne måde kan der opbygges en ‘videnskabelig identitet’ blandt piger, der formidler budskabet om, at videnskab er for alle.

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19