Kofi Annan rejser – Sikkerhedsrådet kritiseres

0
468
Annan.jpg

Annan.jpg

FN’s generalsekretær Ban Ki-moon har annonceret, at FN og Den Arabiske Ligas udsending i Syrien, Kofi Annan, fratræder sin stilling som fredsmægler.

Annan, tidligere Generalsekretær i FN, blev i februar udpeget til at være repræsentant for FN’s Generalsekretær og Den Arabiske Liga, og havde som opgave at skabe et venskabeligt bånd mellem de stridende parter, ende volden og menneskerettighedsovertrædelserne og promovere en fredelig løsning til den syriske krise.

”I de sidste par måneder, har vi arbejdet tæt sammen, og jeg står i stor gæld til ham og hans hold for alt det det har prøvet at opnå. Jeg vil fortsætte med at trække på hans visdom og rådgivning”, sagde Ban Ki-moon.

Som en del af hans indsats, har han lavet en fredsplan på seks punkter, som skal hjælpe med at afslutte Syriens krise. Planen opfordrer til at ende volden, skabe adgang for nødhjælpsorganisationer, løslade politiske fanger, starte en omfangsrig politisk dialog og sikre uhindret adgang til landet for internationale medier.

Trods tegn, der tydede på, at planen ville blive godtaget i begyndelsen og mange opkald fra FN officerer, har begge parter i konflikten ikke formået at implementere planen.

Den øgede militarisering på landjorden i Syrien og det manglende sammenhold i Sikkerhedsrådet har ”fundamentalt ændret omstændighederne for den effektive udfoldelse” af hans rolle, sagde Annan til en gruppe journalister i Geneve.

”I en tid, hvor vi – hvor den syriske befolkning har brug for handling – bliver der ved med at være fingerpegning og skældsord i Sikkerhedsrådet” tilføjede han

Foto: UN Photo