Generalsekretærens budskab på den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder

0
430

Vold mod kvinder er fortsat et af de mest grufulde systematiske og oftest forekommende krænkelser af menneskerettighederne i verden. Det er en trussel mod alle kvinder og hindrer vores indsats for udvikling, fred og ligestilling.

Mange lande har opnået betydelige fremskridt i at ændre lovgivning, policy, vaner og attituder der tidligere var grundlæggende for frihed for straf for denne foragtelige lovovertrædelse. Men der er stadig så meget der skal gøres for at det for alvor er klart for alle at vold mod kvinder ikke kan tolereres.

I det sidste år er vores indsatser blevet mere pressende. Efter min forgængers dybtgående undersøgelse i 2006, har generalforsamlingen vedtaget en resolution der styrker vores indsats for at eliminere alle former for vold mod kvinder.

Jeg har besluttet at lede en kampagne i 2015 med det formål at eliminere vold mod kvinder. Kampagnen vil fokusere på de følgende emner: global støtte, at FN viser det gode eksempel og styrket samarbejde på det nationale og regionale område for at støtte regeringers, det civile samfunds, den private sektors og andres arbejde. Jeg har foreslået at generalforsamlingen vier et punkt på dagsordenen til spørgsmålet om vold mod kvinder og jeg har bedt sikkerhedsrådet om at oprette en mekanisme dedikeret til overvågning af vold mod kvinder og piger, indenfor rammeværket til resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed.

I alt dette tror jeg at vi kan drage støtte fra forslag om at styrke FN’s køns opbygning, Jeg tror vi kunne fremme vores sag hvis vi erstatter adskillige nuværende strukturer med en dynamisk FN entitet. En sådan entitet burde kunne same alle FN’s ressourcer for arbejdet for lighed mellem kønnene verden over.

Vold mod kvinder er altid et brud mod menneskerettighederne, det er altid en forbrydelse, og det er altid uacceptabelt. Lad os give denne sag den opmærksomhed og alvor den fortjener, ikke kun på denne internationale dag, men på alle dage.