A-Ø webstedsindeks

Kvindelig indflydelse og ledelse er afgørende for varig fred

1. november 2019 – Ifølge FN Kvinder øges kvaliteten og holdbarheden af fredsaftaler, når kvinder med forskellige baggrunde deltager i fredsforhandlinger, og når kvinder er underskrivere af fredsaftaler, er det mere sandsynligt, at fredsaftalerne bliver implementeret. Alligevel fortsætter kvinder overalt i verden med at blive udelukket fra politik og fredsprocesser grundet diskriminerende love, sociale stereotyper og institutionelle hindringer. Selv når de er med til at mægle og opretholde fred, er deres bidrag sjældent synlige.

Den 29. oktober havde FN’s Sikkerhedsråd sin årlige debat om Kvinder, Fred og Sikkerhed. Temaet for dettes års debat er ”Hen imod en vellykket gennemførelse af dagsordenen for Kvinder, Fred og Sikkerhed: At bevæge sig fra forpligtelser til resultater som forberedelse til 20-årsdagen for Sikkerhedsrådets resolution 1325”.

Resolution 1325 er den banebrydende resolution, som Sikkerhedsrådet vedtog i 2000. Den anerkendte krigens skiftende karakter, hvor civile i stigende grad bliver ofre for målrettede angreb samt at kvinder fortsat udelukkes fra deltagelse i fredsprocesser. Resolutionen har specifikt fokus på, hvordan kvinder og piger differentielt påvirkes af konflikt og krig og anerkender den afgørende rolle, som kvinder kan spille i fredsskabende bestræbelser. Desuden bekræfter resolutionen, at freds- og sikkerhedsindsatser er mere bæredygtige, når kvinder er lige partnere i forebyggelse af voldelig konflikt, levering af nødhjælps- og genopretningsbestræbelser og i opbygningen af varig fred.

FN’s generalsekretær, António Guterres, fremsatte sine bemærkninger under debatten og krævede, at dagsordenen for Kvinder, Fred og Sikkerhed fortsat skal være ”en af ​​FN’s øverste prioriteter”. Guterres påpegede imidlertid også, at selvom der er en stærk støtte og fælles forståelse, sker ændringerne ikke hurtigt nok: ”Dét engagement, der altid afspejles rundt om dette bord, fører ikke til reel ændring ude i virkelighedens praksis”. Han understregede, at seksuel og kønsbaseret vold fortsat bruges som krigsvåben, og at ofre for denne type vold ofte står tilbage uden retfærdighed eller støtte.

Ikke desto mindre var Guterres ikke helt håbløs. Han gav positive eksempler på forandringer, der finder sted rundt om i verden, som er med til at gøre fredsprocesser mere inkluderende i Yemen, Guinea-Bissau og Syrien. 

Læs mere om FN Kvinders og FN’s fredsbevarende styrkers arbejde for at garantere, at kvinder bliver hørt i fredsforhandlinger og fredsopbygningsoperationer.

Nyhedsbrev

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19