A-Ø webstedsindeks

Kvinders betydning for varig fred

I dag, 20 år efter, at FN’s Sikkerhedsråd vedtog Resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed, er er kvinder fortsat underrepræsenteret i de fredsbevarende styrker.

I år fejrer vi 20-årsjubilæet for Resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. Resolutionen fremhæver vigtigheden af kvinders lederskab for fred, sikkerhed og konfliktforebyggelse, og den sigter mod at styrke kvinders tilstedeværelse i FN’s fredsbevarende styrker. Denne dagsorden tegner også grundlag for FN-generalsekretærens ’Action for Peacekeeping Initiative’, der bekræfter, at varig fred forudsætter, at kvinder delagtiggøres på meningsfuld vis i processerne.

UN Peacekeeping

Undersøgelser viser, at fredsprocesser bliver mere holdbare og modstandsdygtige, hvis kvinder tilskrives en aktiv rolle. Når kvinder deltager i det fredsbevarende arbejde, er det bevist, at missioner bliver mere effektive, at de fredsbevarende styrker får lettere ved at samarbejde med lokalbefolkningen samt at operationerne i højere grad lykkes med at fremme menneskerettigheder og beskytte civile. I øvrigt viser studier, at der er større sandsynlighed for, at fredsaftaler bliver overholdt, når kvinder har været med til at skrive under.

Netværket, Nordic Women Mediators, der består af nordiske kvinder med særlig ekspertise inden for konfliktnedtrapning, fredsopbygning og -forhandlinger, bidrager til at fremme kvinders repræsentation på området. Netværket faciliterer udveksling af viden og erfaringer fra samtlige faser af fredsopbyggelsen: fra forhandlinger og våbenhviler over forfatningsmæssige reformer og menneskerettigheder til kommunikation og politisk inklusion.

Logan Abassi/UN PHOTO

Desuagtet at kvinder har en unik viden og beviseligt fremmer fredsprocesser, er de fortsat underrepræsenteret i FN’s fredsbevarende operationer. Det er afgørende, at vi i dag 20 år efter Resolution 1325 får vendt denne udvikling – ikke mindst for den varige fred.

Du kan følge @UNPeacekeeping på Twitter, Facebook og Instagram

Deltag i samtalen #UNSCR1325 #WPSin2020

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19