“Lad ikke vores fremtid tørre ud”

0
460
World Day for Desertification

World Day for Desertification

17. juni 2013 – Ørkendannelse udgør en af de største miljømæssige udfordringer i vores tid. Det er et globalt problem med alvorlige konsekvenser for biodiversitet, miljøsikkerhed, fattigdomsudryddelse, socioøkonomisk stabilitet og bæredygtig udvikling.

Ørkendannelse referer til den vedvarende nedbrydelse af udtørrede økosystemer, som kan forårsages af menneskelige aktiviteter såsom overgræsning, overdyrkning, skovrydning og dårligt planlagte vandingssystemer. Klimaforandringer forværrer yderligere problemet. For eksempel forventes det at hyppige tørkeperioder, oversvømmelser og andre ekstreme vejrforhold der fremsynder en nedbrydning af jorden, vil blive voldsommere, mere hyppige og mere udbredt i fremtiden pga. klimaforandringer.             

For en milliard mennesker rundt om i verden som lever i tørkeområder, er det altafgørende at standse denne tendens. I dag, den 17. juni, på den internationale dag for bekæmpelse af ørkendannelse og tørke sættes der fokus på problemet. Dette års slogan ”Lad ikke vores fremtid tørre ud” (“Don’t let our future dry up”), er en opfordring til alle om, at tage handling og fremme beredskabet og modstandsdygtigheden overfor vandmangel, ørkendannelse og tørke. I hans meddelelse for den internationale dag, understregede FN’s generalsekretær Ban Ki-moon den globale virkning af dette problem, og forklarede hvordan ”de sociale, politiske og økonomiske omkostninger af tørke kan ses lige fra Usbekistan til Brasilien, og fra Sahel til Australien”.

FN’s konvention for bekæmpelse af ørkendannelse (UNCCD) blev etableret i 1994 og er den eneste internationale juridisk bindene aftale der forbinder miljø og udvikling med bæredygtig jordforvaltning. Parterne i konventionen samarbejder om at vedligeholde og genoprette jordproduktiviteten og begrænse effekterne af tørke i tørkeområder.

”Investeringer i forebyggelse i dag, koster en brøkdel af den understøttelse vi ville betale i morgen”, sagde UNCCD’s generalsekretær Luc Gnacadja. ”At blive et tørkemodstandsdygtigt globalt samfund er ikke blot muligt og økonomisk overkommeligt, det skal også være vores første og eneste valgmulighed”.

Som Ban Ki-moon sagde: ”Tørker er svære at afværge, men deres virkninger kan begrænses. Eftersom de sjældent holder sig inden for nationale grænser, kræver de et kollektivt svar”.