Lykketoft: Et år med skelsættende beslutninger

0
436
Lykketoft photo 1

Lykketoft photo 1

13.9.2016 – Mogens Lykketoft afslutter nu sin tid som formand for FN’s generalforsamling, eftersom organisationens 70’ende generalforsamling ender i dag.
 
Under Lykketofts formandskab er skelsættende beslutninger blevet taget indenom FN, såsom vedtagelsen af Verdensmålene og klimaaftalen i Paris. Lykketoft ser tilbage på sit formandskab i et interview med UNRIC’s nordiske hjemmesider.
 
Lykketoft photo 2”Jeg mener, at det forløbne år har handlet om at få sat implementering af store aftaler om klima og verdens udvikling på sporet, og sikre at det nødvendige samarbejde, der skal til blandt stater, regeringer, og erhvervslivet, som skal investere de fleste af pengene og de finansielle institutter på klimaområdet, kommer op at køre.”
 
Lykketoft påpeger, at verden risikerer gigantiske strømninger af flygtninge og migranter, hvis ingen handlinger tages for at gennemføre aftalerne.
 
”Klimasagen haster især, fordi hvis vi ikke får bremset klimaændringer, vil vi have ikke bare 65 millioner mennesker på tvungen vandring, som vi har nu, men mange hundrede millioner mennesker på vandring. Dette vil simpelthen udløse så mange udgifter og konflikter, at alt det vi gerne vil med bæredygtig udvikling, udryddelse og ift. at skabe større lighed og skabe uddannelse og skabe sundhed – at det vil der ikke være ressourcer til. ”
 
–Du har arbejdet for mere åbenhed og gennemsigtighed omkring valget af FN’s næste generalsekretær. Nu hvor processen er i gang, er du så tilfreds?
 
“Jeg tror, at den proces vi har sat i gang med høringer i generalforsamlingen og det store debatmøde, vi havde med kandidaterne i generalforsamlingen, som blev tv-transmitteret, har ændret processen og gjort, at man blandt medlemslande – og ikke kun i generalforsamling og i sikkerhedsrådet – har fået en meget bedre introduktion til FN’s fremtid, kandidaterne og deres prioriteringer.
Lykketoft photo 3
Og jeg tror, at det påvirker den proces, som vi har i gang i sikkerhedsrådet – jeg er ikke i spor tvivl om, at når man ser på de tilkendegivelser, der foreløbigt kommer ud fra sikkerhedsrådet omkring straw polls, så er det bestemt påvirket af det indtryk kandidaterne har givet i den præsentationsproces, de har haft for første gang i generalforsamlingen. Så ja, der er mere åbenhed omkring valget, og medlemsstaterne har generelt mere indflydelse på valget om generalsekretæren.”