Generalsekretærens budskab på Verdensdagen for Telekommunikation og Informationssamfund d. 17. maj

0
445

Siden menneskets tidligste trommeslag, har telegrafien eller “det at skrive på afstand” været i dynamisk og evolutionær bevægelse. Evnen til at videresende vigtige informationer hurtigt over lange afstande, hvilket mindsker rum- og tidsforskelle, har eksponentielt udvidet al menneskelig aktivitet lige fra udsendelse af personlige beskeder til gennemførelse af komplekse, finansielle transaktioner og indgåelse af kritiske freds- og krigsaftaler. Verdensdagen for Telekommunikation og Informationssamfund formidler kommunikationens og oplysningens mulighedsgivende og transformerende rolle i samfundet og det universelle behov for at kommunikere og samarbejde på tværs af landegrænser.

Det er også på denne dag i 1865, at Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) blev grundlagt. På det tidspunkt havde ideen om at transmittere elektroniske signaler gennem ledninger allerede igangsat en kædereaktion af konkurrerende teknologier. ITU blev dannet som reaktion på det voksende behov for at forme internationale krav og standarder. Fra disse tidlige dage har ITU spillet en afgørende rolle med hensyn til at skabe forbindelse i verden. Det er en udfordring, som fortsætter i dag med 3G mobil- og bredbåndsteknologi.

Alligevel er kommunikationsteknologiens udbredelse ikke universel. Dens fordele er ikke blevet ligeligt delt. Verdenstopmøderne om informationssamfund, som blev afholdt i Genéve i 2003 og i Tunis i 2005 betonede informations- og kommunikationsteknologiens (ICT) betydning for udviklingen og opfordrede medlemsstaterne til at danne et globalt “omfattende, menneskecentreret og udviklingsorienteret informationssamfund” gennem informations- og vidensdeling.

Mødet tilskyndede også medlemsstaterne til at håndtere de specielle behov for personer med handicaps og andre udsatte grupper. Dette års tema, “forbindelse af personer med handicaps”, understreger vigtigheden af at gøre ICT-udstyr og –tjenester tilgængelige for personer med handicaps. Det estimeres, at 650 millioner personer på verdensplan lever med handicaps. Hvis man medregner deres familier, er næsten 2 milliarder personer direkte påvirket af et handicap, hvilket næsten er en tredjedel af verdens befolkning. Det er vigtigt at huske, at enhver kan blive handicappet hvert øjeblik.

Det er absolut nødvendigt, at vi ændrer vores holdning og tilgang til personer med handicaps og sikrer, at alle deres fundamentale rettigheder og friheder efterkommes, – bl.a. handicappedes ret til fuldgyldigt at deltage i informationssamfundet og komme med inputs, ideer og bestræbelser. Dette er en væsentlig udfordring for udvikling. Men vi må finde kreative løsninger, bl.a. gennem udvikling af nye, behjælpelige teknologier samt ved at give mulighed for en bredere adgang til ICT. Jeg tilskynder beslutningstagere og industrielle ledere til at sætte skub i den videnskabelige og tekniske forskning, der er rettet mod udviklingen af teknologier, som er inkluderende og tilgængelig for alle.

Lad os på denne dag give tilsagn om at overholde de ledende principper fra Handicapkonventionen og samarbejde for at give alle mennesker lige muligheder for at udnytte de nuværende og fremtidige muligheder i vores stadigt forandrende verden.