Miljøvenlig økonomi er essentiel for fremtiden ifølge Ban ki-Moon og Al Gore

0
425

17. februar 2009 – FN’s Generalsekretær Ban ki-Moon og USA’s tidligere vicepræsident Al Gore, opfordrer i en fælles kronik hele verden til, at gøre brug af de økonomiske redningspakker, ikke kun til at tackle den økonomiske krise, men også til at skabe en langsigtet revolution for det 21.århundrede omkring miljøvenlig vækst.

En økonomisk redningspakke vil ikke kun kickstarte økonomien og lede os bort fra brug af fossilt brændstof, ved at eliminere støtten af disse i Udviklingslandene, men vil også hjælpe fattige nationer til at skabe et sikkerhedsnet og kan kulminere i en ny klimaaftale på topmødet i København ved slutningen af året.

”Vi behøver både redningspakker og langsigtede investeringer, der kan opfylde de to mål samtidigt. Dette med hjælp fra en global økonomisk politik – en politik som henvender sig til vores presserende økonomiske og sociale behov og som søsætter en ny global ”grøn” økonomi,” skriver de to kronikører i Financial Times of London. ”Essensen er, at det er nødvendigt at gøre ”grøn vækst” til vores nye mantra.”

Ban og Gore advarer om, at vedvarende brug af trillioner af dollars på CO2 afhængig infrastruktur og støtte til fossilt brændstof, er det samme som igen at investere i de højrisiko boliglån, der har været udløseren til den nuværende krise. Ved at eliminere støtten på 300 billioner årligt til fossile brændstoffer, vil man kunne nedsætte CO2 udslippet med op til 6 % og vil hæve den globale BNP, anslår de to statsmænd.

”Ledere over hele verden, specielt i USA og Kina, har opdaget at en ”grøn” tilgang ikke er en mulighed, men en nødvendighed for at genoprette deres økonomi og skabe jobs,” skriver Ban og Gore, der også opfordrer alle regeringer til at gøre brug af ”grønne” redningspakker, der inkluderer energieffektivitet, vedvarende energi, kollektiv trafik, nye smarte ledningsnet og genplantning af skove.

De tilføjer, at regeringerne i store dele af Udviklingslandene ikke har mulighed for at låne eller trykke penge, der kan afhjælpe nogle af de konsekvenser den økonomiske krise har haft. Industrilandene må derfor strække sig ud over egne grænser og investere i omkostningseffektive programmer, der kan øge produktionen hos verdens fattigste.  

”Dette betyder at den oversøiske udviklingsbistand skal forøges. Det betyder at sociale sikkerhedsnet skal styrkes. Det betyder at der skal investeres i landbrugssektoren i Udviklingslandene, ved at give dem frø, værktøj, bæredygtige landbrugsmetoder og kredit til landmænd med små landbrug, så de kan producere mad, der kan komme ud på de lokale og regionale markeder, ” understregede Ban og Gore.

Det er essentielt at, der bliver nået til enighed om en holdbar klimaaftale i København til december, der kan erstatte Kyoto aftalen, der udløber i 2012.

”En succesfuld aftale i København, kan skaffe den mest kraftfulde globale redningspakke mulig. Med en ny klimaaftale i hånden kan der sættes gang i en bølge af innovationer og investeringer i miljøvenlig energi hos erhvervslivet og regeringerne.”

“Mødet i København kan skaffe grønt lys til en ”grøn” vækst. Dette er basis for en bæredygtig økonomisk genrejsning, der vil komme, ikke kun os, men også vores børn og børnebørn til gode i årtier fremover.” konkluderede Ban og Gore.

“Med så meget på spil, må regeringerne være strategiske i deres valg. Vi må ikke lade det nødvendige underminere det essentielle. At investere i ”grøn” økonomi er ikke en valgfri udgift. Det er en fornuftig investering i en mere retfærdig og gunstig fremtid.”

Læs mere her.

  

Ban ki-Moon og Al Gore er begge fortalere for en fremtid baseret på miljøvenlig økonomi 

Photo: UN/Mark Garten