Global handlingsplan for at nå MDGs inden 2015

0
413
alt

alt

 

FN-topmødet afsluttedes med vedtagelsen af en global handlingsplan for at nå udviklingsmålene inden 2015

New York den 22. september: FN-topmødet om millenniumudviklingsmålene (MDGs) afsluttedes med vedtagelsen af en global handlingsplan for at nå de otte fattigdomsmål inden tidsfristen i 2015.

Dette er de konkrete tiltag mål for mål:

Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult

· Verdensbanken vil igennem sin landbrugshandlingsplan (Agriculture Action Plan) øge sin støtte til landbruget, fra 4.100 millioner dollars, til mellem 6-8 milliarder dollars om året over de næste tre år, hvilket vil bidrage til at øge indkomsten, beskæftigelsen og fødevaresikkerheden i mange lavindkomstområder.

· Republikken Korea har lovet 100 millioner dollars til støtte af fødevaresikkerhed og landbrug i udviklingslandene.

· Chile har annonceret et etisk familieindkomst initiativ, som iværksættes i 2011, der skal supplere indkomsten for de fattigste familier og dem i den sårbare middelklasse.

· Monster.com har forpligtet sig til at udvide adgangen til jobmuligheder for unge fra landområder i Indien, ved at fremme adgangen til Rozgarduniya.com, en internet jobportal, i 40.000 landsbyer på tværs af ni stater i Indien.

Mål 2: Opnå grundskoleuddannelse for alle

· Verdensbanken forøger investeringer i grundskoleuddannelse med yderligere 750 millioner dollars, med fokus på de lande, der er længst fra at nå millenniumudviklingsmålet om uddannelse inden 2015, dette gælder især i Afrika syd for Sahara. Desuden kræver de ikke renter på lånene til udviklingslandene.

· Dell har forpligtet sig til at give 10 millioner dollars til uddannelsesmæssige teknologiinitiativer i år.

Mål 3: Fremme ligestilling og kvinders selvbestemmelse

· The Earth Institute, Ericsson og Millennium Promise har lanceret et non-profit globalt initiativ på uddannelsesområdet, kaldet Connect To Learn, der skal forbedre adgangen til og kvaliteten af skoleforløb for børn rundt om i verden – især piger. Connect To Learn giver treårige stipendier til skoleforløb og dækker undervisning, bøger, uniformer samt adgang til bredbåndsteknologi. De første 100 stipendier vil blive uddelt i Millennium Landsbyer (et projekt der skal hjælpe afrikanske landdistrikt samfund ud af ekstrem fattigdom) i Ghana og Tanzania inden for de næste 100 dage.

· UPS International har lovet 2 millioner dollars til World Association of Girl Guides and Girls Scouts (Verdens organisationen for pige spejdere) for at styrke kvinder gennem lederskab og miljømæssige bæredygtighedsprogrammer i 145 lande.

· ExxonMobil har bidraget med 1 million dollars til et partnerskab med Ashoka’s Changemakers, Det Internationale Råd for Forskning om kvinder og Thunderbird Emerging Markets Laboratory, for at støtte teknologier, der hjælper kvinder og øger deres produktivitet, så de kan deltage mere effektivt i økonomien. Programmet forventes direkte at gavne mere end 13.500 mennesker, og med indirekte fordele at nå mere end 475.000 i løbet af de næste to år.

Mål 4: Nedbringe børnedødeligheden og Mål 5: Forbedre mødres sundhed

· Se den detaljerede liste af forpligtelser til de 40 milliarder dollars, der afsættes til generalsekretærens globale strategi for kvinder og børns sundhed på www.un.org/sg/globalstrategy.

· Canada bekræftede sin forpligtelse til at mobilisere mere end 10 milliarder dollars fra G8 og ikke-G8 ledere, vigtige donorer og private fonde over de næste fem år gennem Muskoka Initiativet for mødre, nyfødte og børns sundhed.

· Trinidad og Tobago har annonceret lanceringen af en Children’s Life Fund, der skal yde lægehjælp og kirurgi til børn ved medicinske procedurer der ikke kan finde sted på Trinidad og Tobago.

· LifeSpring Hospitaler har forpligtet sig til at give anslået 82.000 indiske kvinder og deres familier adgang til sundhedsydelser. I løbet af de næste fem år vil LifeSpring øge antallet af hospitaler, der betjener mødre og børn i hele Indien, fra 9 til 200, hvilket vil forbedre den samlede standard for pleje og reducere mødre- og børnedødelighed.

Mål 6: Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme

· Frankrig har meddelt en finansiering på 1,4 milliarder dollars til den globale fond for bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria i 2011-2013, en stigning på 20 pct. Det er den første ud af en række løfter der forventes at træde i kræft forud for den globale fonds møde den 4.og 5. oktober. (46 procent af denne forpligtelse – den portion der går direkte til kvinders og børns sundhed – indgår i de 40 milliarder dollars til den globale strategi for kvinders og børns sundhed).

· England har meddelt en tredobling i det finansielle bidrag til kampen mod malaria, hvilket øger bidraget fra 150 millioner pund om året til 500 millioner pund i år 2014.

· Verdensbanken annoncerede en stigning i omfanget af dens sundhedsprogrammer med mere end 600 millioner dollars op til 2015, for at optrappe fundamentale sundheds- og ernæringsmæssige services og styrke de underliggende sundhedssystemer i 35 lande, især i Østasien, Sydasien og Afrika syd for Sahara.

· Sumitomo Chemical har forpligtet sig til at donere 400.000 af dets malaria net til alle Millennium Landsbyer fra 2010-2011. Dette følger efter den tidligere donation i 2006 på 330.000 net.

Mål 7: Sikre et bæredygtigt miljø

· USA har forpligtet sig til at bidrage med 50,82 millioner dollars i løbet af de næste fem år til en Global Alliance for Clean Cookstoves, et offentligt-privat partnerskab under ledelse af De Forenede Nationers Foundation, der vil installere 100 millioner komfurer i køkkener verden over.

· Cameroun har forelagt et ”Energi Sektor Program”, der skal fordoble energiproduktionen inden 2015 og tredoble den i 2020.

· WaterHealth International har forpligtet sig til at bygge 75 rensningsanlæg i Bangladesh og til at udvide sine eksisterende netværk af rensningsanlæg til yderligere 100 landsbyer i Indien, hvilket vil give 175.000 mennesker adgang til rent vand til i de underforsynede samfund i Bangladesh og Indien.

· PepsiCo har forpligtet sig til at sørge for adgang til rent vand for 3 millioner mennesker rundt om i verden inden 2015.

Mål 8: Globalt partnerskab for udvikling

· Den Europæiske Union har tilbudt en bevilling på 1 milliard euro til de mest engagerede og trængende lande til at hjælpe med at gøre fremskridt mod de mål, som de er længst fra at nå.

· Belgien har pantsat 400.000 euro til den fjerde FN-konference om de mindst udviklede lande, der skal finde sted i Istanbul i Tyrkiet i 2011.