Norden ønsker en ny global klimapolitik

0
446
COP21 Norden RESIZED

COP21 Norden RESIZED

November 2015 – De nordiske klima- og miljøministre er blevet enige om en fælles erklæring om klimaændringer, som klargør, hvad de forventer af klimakonferencen i Paris i december: En dynamisk aftale bygget på åbenhed og en ansvarlig ramme. Den skal også engagere alle relevante interessenter, respektere menneskerettigheder, oprindelige folks rettigheder, arbejdsret og ligestilling.

Alle de nordiske lande har indsendt ambitiøse ”intenderede nationalt besluttede bidrag”, såkaldte INDC-er, i forbindelse med den nye aftale og sat ambitiøse mål for at reducere udslippet af drivhusgasser. Dette inkluderer ”vedvarende energi og energieffektivisering med en vision om bæredygtig klimaneutralitet”.

I erklæringen står også, at ”landene opfordrer til handling gennem reformen Friends of Fossil Fuel Subsidy og opfordrer til en udfasning af subsidier på fossile brændstoffer for at opnå miljømæssige, økonomiske og sociale fordele.”

Lang historie med fremtidsrettet klimapolitik

De nordiske lande har en lang historie med langsigtet klima- og energipolitik, og deres erfaringer viser, at effektive tiltag for at begrænse udslippet af drivhusgasser kan iværksættes uden at gå på kompromis med økonomisk vækst og social udvikling.

Faktisk kan det give bedre økonomiske resultater, anspore til investeringer og innovation, skabe arbejdspladser og have positive virkninger på andre områder som sundhed og energisikkerhed.

Siden midten af 1990’erne har de nordiske lande været blandt de industrilande som i højest grad har været i stand til at afkoble økonomisk vækst fra udslip af drivhusgasser.

Derfor vil landene fortsat forpligte sig til ambitiøse klimatiltag og til at udvikle de nordiske samfund til energieffektive og klimarobuste økonomier med lave CO2-udslip.

De understreger også, at selvom de anerkender, at udviklede lande har et ansvar for at føre an, må alle parter optrappe indsatsen og bidrage med deres retmæssige del.

Engageret privat sektor

Også den private sektor i de forskellige nordiske landene engagerer sig i arbejdet mod et bæredygtigt samfund.

I Island har 103 virksomheder skrevet under på en erklæring, hvor de lover at reducere udslippet af drivhusgasser og nedbringe deres affaldsmængde. Fremgangen vil blive monitoreret og virksomhederne må jævnligt offentliggøre information om sine tiltag. Dette blev iværksat af myndighederne i Reykjavík og Festa (Icelandic Centre for Corporate Social Responsibility).

I 2013 blev den norske supermarkedskæde Rema 1000 den første virksomhed i Norden, som ikke er børsnoteret, til frivilligt at melde sig ind i Carbon Disclosure Project (CDP). Gennem det såkaldte Non Listed Programme kan REMA 1000 nu årligt måle sig med andre og lignende selskaber globalt på energi- og klimaområdet.

I Finland har nogle af de største handelsvirksomheder, som Kesko, underskrevet en aftale for energieffektivisering. Alle Keskos butikker har nu for eksempel låg og døre på køleprodukter – noget som giver betydelige energibesparelser. Efter at Kesko indførte en række tiltag har kæden allerede nået 98 procent af sin målsætning.

Finansiering af klimatiltag

COP21 handler ikke bare om nationale bidrag og om at komme til enighed om en aftale – spørgsmålet om finansieringen af klimatiltag er også afgørende.

De nordiske lande arbejder aktivt med at mobilisere klimafinansiering for eksempel igennem Nordic Climate Facility (NCF), som støtter klimatiltag og tilpasningsprojekter i udviklingslande. Oplægget er finansieret af Nordic Development Fund (NDF) og administreres af Nordic Environment Finance Cooperation (NEFCO).

For at bistå udviklingslande med overgangen til bæredygtige og modstandsdygtige samfund, der kan håndtere konsekvenserne af klimaændringer, har de nordiske lande også lovet et samlet beløb på over en milliard dollars til Green Climate Fund (GCF).

Nordiske arrangementer på COP21

Ministers COP21 RESIZEDDe nordiske lande har en fælles pavillon under FN’s klimaforhandlinger i Paris, som finder sted 30. november til 11. december. En række spændende arrangementer vil blive organiseret for at fremme et bredt spektrum af grønne løsninger fra verdens klimapionerer fra et nordisk perspektiv.

Find mere information om de nordiske samarbejdspartnere her.

Et af de planlagte arrangementer er ”View from the Poles: Climate Lessons from the Arctic and Antarctica”, hvor forskere fra Arktisk Råd, Antarktistraktaten og andre forskningsorganer og nordiske polarinstitutter diskuterer nye videnskabelige opdagelser om, hvordan polarisen smelter.

Et andet oplæg, «Climate Finance in Practice – concrete results from 50+ Nordic Climate Facility projects», ser på resultaterne af NCF’s arbejde.

Se den fulde oversigt over alle arrangementer, som finder sted på den nordiske pavillon på Nordens’ hjemmeside.

Alle begivenheder på den nordiske pavillon vil blive sendt direkte og være tilgængelige på nettet efterfølgende.

arton COP banner RESIZED