Nordisk Fredsbevarelse i 2013: En Oversigt

0
415
NordicPeacekeeper1

NordicPeacekeeper1

Mens FN’s mission i Østtimor (UNMIT) sluttede ved udgangen af 2012, har adskillige fredsbevarende operationer fortsat arbejdet i 2013. Der er i øjeblikket 14 aktive fredsbevarende operationer, foruden en særlig politisk mission i Afghanistan. Over 110.000 soldater, civile og FN-frivillige udgør i dag fredsstyrkerne. Ligesom i Østtimor er de nordiske lande repræsenteret i en række af disse operationer. De nordiske lande har 350 personer udstationeret rundt omkring i verden og står faktisk i spidsen for flere operationer.

For eksempel er nordiske repræsentanter tilstede i Afrika som en del af FN’s mission i Libyen (UNMIL), FN’s stabiliseringsmission i DR Congo (MONUSCO) og FN missionen i Sydsudan (UNMISS). To af disse missioner er ledet af nordiske repræsentanter – UNMIL ledes af svenske Karin Landgren og UNMISS ledes af norske Hilde Frafjord Johnson, som UNRIC interviewede i sidste måned. I Sydsudan er der lige nu 70 nordiske repræsentanter på landjorden, med det formål at fremme fred og sikkerhed, og samtidig hjælpe den sydsudanske regering med at skabe grobund for udvikling. Der er fortsat mange udfordringer og forholdet til Sudan er anspændt, hvilket gør denne fredsbevarende operation afgørende i de kommende måneder.

Nordic UN-MAP

Bortset fra Island som ikke har nogen stående hær, men som har bidraget til fredsbevarende operationer gennem sin kriseberedskabsenhed ICRU, er alle nordiske lande involveret i den såkaldte UN Truce Supervision Organization (UNTSO) for fredsbevarende operationer i Mellemøsten. Denne mission ledes også af en nordisk repræsentant, den finske generalmajor Juha Kilpia.

Finland spiller desuden en stor rolle i FN’s midlertidige styrke i Libanon (UNIFIL), hvor antallet af finske tropper udgør næsten halvdelen af det samlede nordiske bidrag. Norden deltog også i den kortvarige FN kontrolmission i Syrien (UNSMIS), som oprindeligt blev ledet af den norske generalmajor Robert Mood, og hvis formål var at føre kontrol med den voldelige udvikling i landet. Missionen blev dog afviklet pga. eskalerende ustabilitet. Konflikten i Syrien vil sandsynligvis fortsætte med at være en topprioritet i 2013.

Udover de ovennævnte operationer er Finland og Sverige en del af FN’s militære observationsgruppe i Indien og Pakistan (UNMOGIP), som fører kontrol med våbenhvilen mellem de to lande, i det omstridte område Jammu og Kashmir. Der er også andre mindre nordiske engagementer rundt om i verden, herunder en norsk repræsentant i Kosovo (UNMIK), en svensker i Haiti (MINUSTAH) og en dansker i Afghanistan (UNAMA). Det skal dog nævnes at de to sidstnævnte er ledsaget af et par andre kollegaer fra Norden. Danmark deltager også i den amerikansk-ledede FN kommando i Korea, som fører kontrol med den militære våbenhvileaftale langs grænsen. Derudover bidrager de nordiske lande til en række NATO-ledede fredsbevarende operationer rundt om i verden (ofte i samarbejde med FN), herunder ISAF-styrken i Afghanistan og operationer i Kosovo og på Afrikas Horn.