Verden venter i spænding på åbningen af FN’s generalforsamling

0
471
UN General Assembly

 UN General Assembly

22. september 2014 – Hver september samles verdens ledere ved FN’s hovedkvarter i New York til åbningen af FN’s generalforsamling. Denne begivenhed er også kendt som FN-ugen og samler mere end 140 regeringsledere og præsidenter plus ledere af verdens internationale firmaer, filantroper, medier og mange flere.

Generalforsamlingen er på mange måder et unikt forum, der indbyder til og faciliterer samarbejde og fælles håndtering af globale udfordringer.

Dette års FN-uge kunne ikke komme på et mere belejligt tidspunkt for det internationale samfund, da der denne sommer er rigtig mange konflikter og utrolig mange udfordringer, der skal tages hånd om.

Klimaforandring, uddannelse, ebola og hungersnød

Under FN-ugen er FN vært for en række vigtige begivenheder. Her er et lille udsnit af, hvad der kommer til at ske i løbet af ugen:

Generalsekretær Ban-Ki-moon er vært for klimatopmødet, der starter på tirsdag og har til formål at mobilisere politisk vilje til en juridisk bindende klimaaftale i 2015.

Ydermere holder FN den første verdenskonference for verdens oprindelige folk, der samler hundreder af verdens oprindelige folk for at diskutere rettigheder, fælles initiativer og samarbejde.

Generalforsamlingen vil også diskutere demografiske fremskridt og udfordringer. Med mere end syv milliarder mennesker i verden i dag og en befolkning, der forventes at stige til omkring 11 milliarder i 2100, er befolkningstilvækst allerede en stor udfordring og vil i fremtiden uden tvivl være en endnu større en af slagsen.

Den store befolkningstilvækst vil også putte et stort tryk på uddannelsessektoren og kan ifølge eksperter medføre en ’global læringskrise’. Generalsekretæren inviterer derfor FN medlemmer til et arrangement, der er blevet døbt ’Global Education First Initiative’, og som har til formål at sætte en ambitiøs dagsorden, der er med til at øge den globale uddannelseskvalitet.

I løbet af FN-ugen vil verdens ledere ligeledes diskutere Ebola-udbruddet i Vestafrika. FN hjælper pt. regeringerne i Guinea, Liberia, Nigeria og Sierra Leone med at bekæmpe sygdommen. Sygdommen er dog desværre stadig i fremmarch og er blevet karakteriseret som en ’international nødssituation’. Ban-Ki-moon har derfor kaldt verdens ledere sammen for at drøfte en fælles strategi og yderligere fælles tiltag for at bekæmpe sygdommen.

Hungersnød er desværre også stadig et problem i nogle af verdens fattigste lande på trods af FN’s fødevareprogram og FAO’s store indsats på området. Der produceres nok mad til at brødføde hele verdens befolkning. Alligevel sulter 805 millioner, svarende til hver niende menneske. Paradoksalt når man tænker på, at vi i den vestlige verden smider enorme mængder mad ud. Generalsekretæren har derfor initieret ’Zero Hunger Challenge’, der har til formål at udrydde hungersnød i løbet af vores levetid.

FN-ugen afsluttes med ’Global Citizen Festivalen’ i Central Park, der er dedikeret til de mange tusinder unge mennesker, der hjælper til med at bekæmpe hungersnød og som dagligt promoverer menneskerettigheder rundt omkring i verden.

I en tid med store forandringer, konflikter og udfordringer understreger ugens begivenheder FN’s centrale rolle i at bekæmpe globale trusler og i at styrke samarbejdet mellem verdens lande. FN arbejder for alle mennesker, alle steder i verden.

Hvis du skulle være så heldig at være i New York kan du fysisk måde op og tage del i denne uges begivenheder. Hvis ikke, kan du følge med via webcast, hjemmesiden og de sociale medier. Hvad der sker i FN påvirker alle, fra alle samfundslag, så tag gerne del i arbejdet, din indsats vil blive værdsat og der er hårdt brug for den.

Relaterede artikler

Det går bedre i verden end vi går og tror
Ebola – En håndterbar international nødssituation
Klimaforandring på dagsordenen i nye mål for bæredygtig udvikling
Verdens oprindelige folk spiller vigtig rolle i målsætningen om en mere bæredygtig fremtid
’Sammen mod madspild’ indtager Norden