A-Ø webstedsindeks

Ny UNFPA-rapport opfordrer til globalt fokus på rettigheder

Nye data viser en stigning i antallet af vedtagne politikker, der har til formål at påvirke kvinders valg i forhold til at få børn. Denne type politikker er oftest ineffektive og kan skade kvinders rettigheder.

Dataene er hentet fra UNFPA’s årlige ”State of World Population”-rapport, der offentliggøres i dag. 

Rapportens udgangspunkt er, at verdens befolkning i november 2022 oversteg 8 milliarder mennesker. Det har givet anledning til uhensigtsmæssige krisefortællinger, der er mere til skade end til gavn.

De overdriver nemlig i mange tilfælde fortællingen om ”for mange” eller ”for få”. I stedet for statslig indgriben opfordrer rapporten til at lade kvinder bestemme frit over egne reproduktive valg. 

“Kvinders kroppe er ikke et middel til at opnå et befolkningsmål,” udtaler UNFPA’s Eksekutivdirektør Dr. Natalia Kanem. “For at opbygge blomstrende og inkluderende samfund, uanset befolkningsstørrelse, må vi tale om og forholde os til befolkningsændringer på en ny måde. 

Ingen selvbestemmelse i forhold til sex 

Rapporteret data fra 68 lande viser, at hele 44 procent af kvinder og piger i parforhold ikke har mulighed for at sige nej til sex, træffe egne valg i forhold til brug af prævention eller for selv at opsøge sundhedsydelser

Fertilitetspolitikker har gennem historien vist sig i mange tilfælde at være ineffektive og underminere kvinders rettigheder. I mange lande, hvor man har forsøgt sig med belønninger til par, der fik flere børn, er fødselsraterne fortsat under to børn pr. kvinde. 

At styrke kvinders frie valg 

I stedet for indførelse af kontrol, der potentielt krænker kvinders rettigheder, opfordrer UNFPA-rapporten til, at regeringer indfører politikker, der sikrer netop disse rettigheder samt ligestilling; dette være sig på arbejdspladsen, seksuelt eller sundhedsmæssigt. Denne type politikker vil styrke samfundene og sikre deres stabilitet uanset, hvordan befolkningerne ændrer sig.

Rapportens nøglefakta og tal fra verdensbefolkningens tilstand i 2023: 
  1. 24% af kvinder og piger i parforhold har ikke mulighed for at sige nej til sex, og 11 procent er ude af stand til at træffe egen beslutninger om brug af prævention, ifølge data fra 68 lande.
  2. En undersøgelse i otte lande viste, at folk, der havde været eksponeret for mediehistorier / samtaler om verdens befolkning, var mere tilbøjelige til at anse verdens befolkning som værende for høj.
  3. Den globale demografi ændrer sig hurtigt: To tredjedele af verdensbefolkningen lever i lande med lav fertilitet (hvor befolkningen ikke reproducerer sig selv), mens otte lande vil stå for halvdelen af den forventede vækst i verdensbefolkningen frem mod 2050 (Den Demokratiske Republik Congo, Egypten, Etiopien, Indien, Nigeria, Pakistan, Filippinerne og Den Forenede Republik Tanzania). Dette vil forårsage store forskydninger i rangeringen af verdens mest folkerige lande.
  4. At give fertilitet skylden for klimaændringer placerer ikke ansvaret hos dem, der udleder CO2. Af 8 milliarder mennesker tjener omkring 5,5 milliarder under ca. 10 dollars om dagen og bidrager dermed ikke væsentligt til kulstofudledninger.
  5. Ifølge FN vil større ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet have større positiv betydning for økonomien i samfund præget af en aldrende befolkning og lav fertilitet end politikker, der har som mål at få kvinder til at få flere børn.

Hvad er UNFPA? 

UNFPA er FN’s organisation for seksuel og reproduktiv sundhed. Organisationen arbejder i over 150 udviklingslande med at give adgang til prævention og andre reproduktive sundhedsydelser, samt at sikre, at kvinder og piger har mulighed for at træffe informerede beslutninger om deres krop og liv.  

Adgang til rapporten kan findes her UNFPA SWP Report 2023. 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19