Ny UNICEF rapport viser at millenniumudviklingsmålene kan nås hurtigere med fokus på de dårligst stillede børn

0
417
alt
alt

New York den 7. september 2010 – Ifølge en ny UNICEF rapport der offentliggøres i dag, kan det globale samfund redde millioner af menneskeliv ved at investere i- og sætte fokus på de dårligst stillede børn og lokalsamfund.

De nye resultater er vist i to publikationer: Narrowing the Gaps to Meet the Goals og Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity.

Selvom der er gjort store fremskridt i de internationale bestræbelser på at opfylde millenniumudviklingsmålene, er der stadig meget der skal gøres i løbet af de næste fem år.

Ved at sammenligne effektiviteten af forskellige strategier for at levere kritiske interventioner på sundhedsområdet til dem, der har størst behov, fandt undersøgelsen, at målretning mod de fattigste og dårligst stillede børn, kan redde flere liv pr. brugt US $ 1 million.

”Vores resultater udfordrer den traditionelle tanke, at fokus på de fattigste og dårligst stillede børn ikke er omkostningseffektiv,” udtaler Anthony Lake, UNICEF’s administrerende direktør. Undersøgelsen blev gennemført i samråd med en række eksterne eksperter, der beskrev resultaterne som værende både overraskende og betydningsfulde.

”Resultaterne i UNICEF rapporten har fået mig til at overveje hvilke strategier, der er mest vellykkede,” udtalte Lawrence Haddad, direktør for det ansete Institut for udviklingsstudier i Sussex, forfatter til en blog og en af deltagerne i det eksterne ekspertpanel.

De vigtigste resultater i UNICEF rapporten omfatter:

– I forhold til andre afprøvede strategier, fører denne strategi til reduceret mødre- og børnedødelighed.

– Spredning af sygdomme, dårligt helbred og analfabetisme er mest koncentreret blandt de vanskeligst stillede børn. Hvis børnene får behandling og dækket disse behov, kan det i høj grad accelerere et fremskridt hen imod millenniumudviklingsmålene.

UNICEF rapporten viser også store forskelle mellem rige og fattige lande, mænd og kvinder, udviklingsland og industriland:

– Der er dobbelt så stor risiko for, at et barn fra de fattigste husholdninger i udviklingslandene dør før de fylder 5 år, end der er for et barn i et industriland.

– Det er dobbelt så stor risiko, for at et barn som lever i et fattigt land er undervægtig end et barn som lever i et industriland,  

– Trods store fremskridt hen imod opfyldelse af ligestilling mellem kønnene i grundskolen i det seneste årti, er det stadig piger og unge kvinder der er mindst repræsenteret på uddannelserne, især på gymnasieniveau.

– Af de 884 millioner mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand, bor 84 procent af dem i landdistrikter.

“Millenniumserklæringen har til formål at forbedre livet for verdens dårligst stillede mennesker”, sagde Lake. ”Vi i UNICEF mener, at undersøgelsens resultater kan have en reel effekt på den globale tankegang om, hvordan vi kan forfølge millenniumudviklingsmålene, og hjælpe os med at forbedre livet for millioner af sårbare børn.”

UNICEF rapporten bliver udgivet i forbindelse med en rapport fra Red Barnet, ”A Fair Chance at Life: Why Equity Matters for Children”, som fokuserer på FN’s udviklingsmål nr. 4, om at reducere børnedødeligheden med to tredjedele inden 2015. Rapporten fra Red Barnet fokuserer på forskellen i børnedødelighed mellem rige og fattige lande.