Sidste klimaforhandlinger inden COP21

0
435
Small 440 Janos Pasztor Event 15 10 2015 1036

Small 440 Janos Pasztor Event 15 10 2015 1036

19.10.2015 – De sidste forhandlinger op til klimatopmødet COP21 i december begyndte tidligere i dag i Bonn, og de er sat til at vare fem dage.

Det er den sidste officielle rådslagning, inden regeringsoverhoveder og ministre mødes i Paris for at få de sidste ting på plads i en aftale, der skal redde vores klima og hjælpe fattige lande med at tilpasse sig klimaforandringerne.

Der er blevet præsenteret et nyt udkast til et aftaledokument, men udviklingslande har i dag kritiseret teksten, som ifølge dem ”ikke kan bruges som udgangspunkt for forhandlinger, da den er ubalanceret”.

153 lande, der tilsammen står for omkring 90 % af den globale udledning, har indsendt deres nationale handleplaner, for hvor meget de vil skære i deres CO2-udledninger.

Det overordnede mål for COP21 er at holde temperaturstigningen på under 2 grader i forhold til før industrialiseringen.

Janos Pasztor, klimarådgiver for FN’s generalsekretær, afholdt sidste uge en pressekonference i Bruxelles, hvor han forklarede, at de indsendte nationale planer ikke er nok til at holde temperaturstigningen på under 2 grader. Men planerne er et vigtigt skridt væk fra den nuværende kurs imod en temperaturstigning på 4-4,5 grader.

”Det er meget vigtigt, at hvert land har bekendtgjort, at man vil lave nationale klimaplaner, ikke mindst fordi disse klimaplaner kan gøres mere ambitiøse efter COP21,” forklarer han.

Et af de mest problematiske emner er finansieringen af klimatilpasningen. Udviklingslandene ønsker bindende aftaler om, hvor pengene skal komme fra, og hvad de skal bruges til – ikke blot rammeaftaler om den samlede mængde af penge. De ønsker, at bidragene skal være offentlige, og at støtten skal gå til en blanding af nedskæringer i CO2-udledningen samt tilpasning til fremtidens klima.

Janos Pasztor siger, at der har været en ”interessant udvikling” på dette område, da verdens rigeste lande har bekendtgjort, at de vil mobilisere 100 milliarder dollars hvert år fra 2020 for at hjælpe udsatte nationer med både at skære i CO2-udledningerne og tilpasse sig fremtidens klima.

Sidste år blev 62 ud af de lovede 100 milliarder dollars af den årlige finansiering sikret. ”Jeg er sikker på, at vi har mere end 62 milliarder dollars ved udgangen af året. Det er et vigtigt og stærkt signal for udviklingslande og ikke mindst små, udsatte østater. Det gør en stor forskel,” siger han.